Transformació digital

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms

Calendari: del 12 al 15 de desembre del 2022

Horari: de dilluns a dijous del 18.30h a 21.30h

Hores lectives: 12h presencials

Preu: a consultar

Objectius
  • Entendre el canvi i l'evolució dins de l'organització gràcies a la transformació digital.
  • Conèixer i entendre el concepte de transformació digital i empresa digitalitzada.
  • Identificar els nous models de negoci conseqüència de la digitalització.
  • Conèixer les diferències generacionals i el comportament d'aquestes dins de l'organització.
  • Conèixer les noves habilitats i competències professionals que ha d'adquirir el professional per a l'organització del futur.
  • Entendre el canvi organitzacional com un canvi cultural en la pròpia organització per a adaptar-se als canvis de l'entorn.
  • Entendre la importància de la comunicació interna i la formació per a aconseguir el canvi en l'organització
Continguts

UD1. El canvi com a constant empresrial.

1.1. La importància de conviure amb el canvi.

1.2. El nostre ecosistema ha canviat.

1.3. L'organització ha evolucionat amb la consciència humana.

1.4. Què és la transformació digital?

1.5. Nous models de negoci.

 

UD2. Les diferències generacionals.

2.1. Les diferències generacionals.

2.2. Millennials i Centennials dins de l'organització.

2.3. Millennials i Centennials i el seu comportament en el consum.

2.4. Nous professionals per a la nova organització.

2.5. Habilitats, el nucli del canvi.

2.6. Organització digital: Comparteix, compromet-te i SIGUES RÀPID

2.7. Conclusions: per al professional d'avui dia.

 

UD3. Un nou model de negoci, una nova organització.

3.1. Què és un canvi organitzacional.

3.2. Cultura organitzacional.

3.3. Comunicació i formació: dues palanques per al canvi.

3.4. Experiència de l'empleat.

3.5. Recursos humans: I ara què?

Avaluació i certificat

Certificat d'assistència i aprofitament.