Trasllat sanitari (SANT0208)

Tipus de curs: subvencionat

Requisits d'accés: aturats, treballadors

Calendari: del 30 de febrer al 16 de maig del 2023

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30h

Hores lectives: 400 hores lectives + 160 hores pràctiques

Preu: gratuït

Objectius
 • Mantenir preventivament el vehicle i controlar la dotació material d'aquest,
  realitzant atenció bàsica sanitària en l'entorn pre-hospitalari, traslladant al
  pacient al centre sanitari útil.
Continguts
 • MF0069_1: Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la seva
  dotació material.
  • UF0679: Organització de l'entorn de treball en transport sanitari (40 hores).
  • UF0680: Diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la seva dotació
   material (60 hores).
 • MF0070_2: Tècniques de suport vital bàsic i de suport al suport vital avançat.
  • UF0681: Valoració inicial del pacient en urgències o emergències sanitàries
   (50 hores).
  • UF0677 (Transversal): Suport vital bàsic (60 hores).
  • UF0678 (Transversal): Suport al suport vital avançat (50 hores).
 • MF0071_2: Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del pacient.
  • UF0682: Assegurament de l'entorn de treball per a l'equip assistencial i el
   pacient (40 hores).
  • UF0683: Trasllat del pacient al centre sanitari. (60 hores).
 • MF0072_2 (Transversal): Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisis
  (40 hores).
 • MP0140: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Transport sanitari. (160 hores).
Avaluació i certificat

Certificació oficial expedida pel SOC que t’acreditarà per poder treballar complint la resolució del BOE 2015-12394 i el Reial Decret 1368/2007.