Treballs en alçada

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, aturats

Calendari: 16 de juny del 2023

Horari: divendres de 11:00 a 15:00h i de 16:00 a 20:00h

Hores lectives: 8

Preu particular: a consultar

Preu bonificat: 140 € / persona

Objectius
 • Conscienciar sobre la importància d'adquirir hàbits de conducta que garanteixin l'autoprotecció individual i col·lectiva.
 • Conèixer els criteris i normes de seguretat bàsiques que han d'aplicar-se durant el desenvolupament de treballs en altura.
 • Conèixer l'aplicació pràctica de la normativa sobre Equips de Protecció Individual, ancoratges, línies de vida i Prevenció de Riscos Laborals.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre les línies de vida portàtils i fixes, la seva instal·lació, revisió i ús.
Continguts
 • Coneixements bàsics, ignoràncies generalitzades.
 • Conscienciació.
 • Els Equips de Protecció Individual (E.P.I.) en aquest tipus de treball en altura; característiques, tipologia, conservació i maneig. Normativa aplicable.
 • Coneixement, elecció, instal·lació i ús de mitjans auxiliars d'accés i ancoratges.
 • Revisió i verificació dels equips.
 • Nusos bàsics.
 • Senyalització laboral.
 • Proteccions enfront del pèndol, frec i arestes.
 • Sistemes bàsics de subjecció, treball i instal·lacions.
 • Manipulació de càrregues en altura.
 • Mesures de seguretat i prevenció davant condicions meteorològiques adverses o condicions perilloses.
 • Proves i pràctiques d'ús dels Equips de Protecció Individual (E.P.I.) i ancoratges en totes les situacions reals de treball.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament. Títol vàlid per a realitzar treballs en alçada