TP Comunicación e Imagen Corporativa (60 h)

Temàtica del curs: TP, Màrqueting

Hores lectives: 60

Objectius
  • Conocer en profundidad los factores que influyen la identidad corporativa.
  • Descubrir las estrategias para la identificación y cuantificación del público objetivo de una marca.
  • Profundizar en el concepto de filosofía corporativa.
  • Estudiar los factores que afectan a la imagen corporativa y su diferencia con la identidad corporativa.
  • Profundizar en el plan de comunicación y sus objetivos
  • Profundizar en el plan de imagen y comunicación de una empresa, mediante el análisis de la misma y de sus objetivos.
  • Estudiar las diferentes estrategias a abordar en un plan de imagen
  • Conocer las diferentes herramientas de comunicación existentes.
  • Profundizar en los conceptos de identidad digital corporativa y de reputación online
Continguts

UD1.Identidad, cultura e imagen corporativa

1.Identidad corporativa

2.Identificación y cuantificación del público objetivo

3.Cultura colaborativa

4.Imagen corporativa

UD2.La comunicación como instrumento en la creación de la imagen corporativa

1. Introducción

2. Comunicación efectiva

3. Plan de comunicación de la imagen corporativa

UD3.Planificación estratégica de la imagen

1. Introducción

2. La planificación estratégica de la imagen corporativa<

3. El plan de imagen y comunicación de una empresa

UD4.Diseño de estrategias de comunicación para la imagen corporativa

1. Introducción

2. Plan estratégico de comunicación integral

3. Estrategias de comunicación

4. Herramientas de comunicación

UD5.La imagen corporativa en internet

1. Introducción

2. Identidad digital corporativa

3. El cliente digital

4. La empresa digital

5. Riesgos en la gestión online de una empresa

M'interessa aquest curs!

Emplena aquest formulari de pre-inscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La pre-inscripció no et compromet a res, tan sols digues que aquest curs t'interessa i rebràs més informació!