Cursos subvencionats per a treballadors

La Formació Contínua és l’eina que posem a la disposició d’empreses, treballadors i de clients particulars per millorar els nivells de formació en un entorn molt canviant per tal de millorar la productivitat i capacitat d’adaptació a nous entorns tecnològics, empresarials i socials.

Els cursos que els oferim com a formació subvencionada estan promoguts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i que ens atorga l’organització empresarial PIMEC.