ACTIC avançat

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, funcionaris

Calendari: del 13 de novembre al 11 de desembre del 2021

Horari: dissabtes de 9.30 a 13.30

Hores lectives: 24

Preu: 150€    *mínim 6 alumnes

Objectius

Assegurar l’eficàcia de l’ús de les TIC en els diferents contextos i entorns en els que es desenvolupa la ciutadania, és a dir, en l’àmbit personal, professional o econòmic i social.

Continguts
  • Tractament de la informació escrita.
  • Tractament de la informació numèrica.
Avaluació i certificat

Examen oficial al nostre centre de formació. Títol oficial ACTIC avançat