Com parlar i escriure de manera inclusiva? Comunicació i ús de la llengua no sexista

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: del 4 al 11 de novembre del 2022

Horari: divendres de 16.00h a 20.00h

Hores lectives: 8h

Preu: 120€

Preu bonificat: a consultar

Objectius
 • Conèixer la forma en que es configuren els rols i estereotips de gènere
 • Identificar l'ús sexista del llenguatge i els seus efectes
 • Descobrir alguns paranys del llenguatge: l’androcentrisme i el sexisme lingüístics
 • Desenvolupar estratègies per neutralitzar els usos sexistes i androcèntrics
 • Adquirir la capacitat d'analitzar imatges amb perspectiva de gènere
 • Reflexionar sobre la capacitat dels mitjans en la construcció de la identitat de gènere
 • Conèixer les estratègies necessàries per incloure la perspectiva de gènere en els àmbits comunicatius de l'empresa
 • Analitzar el tractament de la violència masclista en els mitjans
Continguts
 • Conceptes
 • L'ús sexista del llenguatge i el llenguatge inclusiu
 • Anàlisi de les imatges des d'una perspectiva de gènere
 • El pla estratègic de comunicació amb perspectiva de gènere
 • La campanya de publicitat des d'una perspectiva de gènere
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament