Curs de manipulador i aplicador de biocides d’ús ramader

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms

Calendari: del 12 al 15 de desembre del 2022

Horari: de dilluns a divendres de 17.30h a 20.30h

Hores lectives: 13h

Preu: a consultar

Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

  • Analitzar el concepte de món ramader.
  • Conèixer les malalties infeccioses i els paràsits del bestiar
  • Conèixer quines plagues poden afectar al bestiar
  • Saber quins són els productes quimics a utilizar i com utilizar-los correctament
  • Conèixer la normativa vigent en relació a l'ús de biocides en la remaderia
Continguts

Tema 1. Introducció: el món ramader i les seves necessitats

Tema 2. Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar

Tema 3. Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport de bestiar

Tema 4. Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues

Tema 5. Productes utilitzats a l’entorn ramader

Tema 6. Productes químics

Tema 7. Biocides d’ús ramader

Tema 8. ROESB. Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides

Tema 14. Normativa. Infraccions i sancions

Tema 15. Particularitats sectorials. Casos pràctics

(Els temes 9 a 13, no formen part d’aquest curs, ja que són de tipus genèric i convalidables amb el Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris)

Avaluació i certificat

Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.