Igualtat de gènere (formació bàsica)

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms

Calendari: 16 desembre del 2022

Horari: divendres de 15.30h a 20.30h

Hores lectives: 5h

Preu: 70€

Preu bonificat: a consultar

Objectius
 • Propiciar l'aplicació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la realitat
 • Donar eines per a l'aplicació de la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la realitat
 • Conèixer la forma en que es configuren els rols i estereotips de gènere
 • Conèixer els tipus de discriminació per raó de sexe i gènere
 • Identificar com la desigualtat de gènere és present a l’àmbit laboral
 • Conèixer l’existència i la necessitat dels plans d’igualtat i els protocols d’assetjament
 • Entendre la doble jornada laboral i la conseqüent necessitat de conciliació i corresponsabilitat
 • Aprendre a aplicar la igualtat de gènere en la manera de comunicar-nos
Continguts
 • Del sexe al gènere: conceptes bàsics d’igualtat i de no discriminació
 • Rols i estereotips de gènere
 • Desigualtat de gènere en l’àmbit professional: elements de la bretxa de gènere
 • Formes d’assetjament: identificació, actuacions i procediments
 • El que es privat és públic: conciliació, coresponsabilitat i formes de flexibilització laboral
 • Resignificar la realitat
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament