Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Objectius

Aprendre classificació i descripció. Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i etiquetatge, pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions per a les persones usuàries.

Continguts

Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció
Productes fitosanitaris: classificació i descripció.
Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat.
Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient.
Mesures per reduir aquests riscos
Bones pràctiques ambientals en relació amb la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna.
Protecció i mesures especials establertes en la Directiva marc de l’aigua (Directiva 2000/60/CE).
Eliminació d’envasos buits.
Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones:
Riscos per a les persones consumidores per residus de productes fitosanitaris.
Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d’accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d’incident.
Pràctiques d’identificació i utilització d’ EP Is.
Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius.
Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació.
Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris. Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta.
Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Temàtica: PRL

Tipus de curs: Bonificat per a treballadors, Privat

Preu: A concretar

(+certificat) ***mínim 12 alumnes

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *