TP Pla de màrqueting empresarial

Objectius

  • Analitzar la situació de mercat de productes i serveis, a partir de les dades comercials, quantitatives i qualitatives, i informes i estudis de mercat, extraient conclusions respecte a les oportunitats, amenaces, debilitats i fortaleses de l’organització, al mercat.
  • Analitzar els factors que intervenen en la política de producte de plans de màrqueting a partir de diferents carteres de productes utilitzant diferents instruments com mapes de posicionament i matriu BCG entre d’altres.

< li>Calcular els preus dels productes i serveis, així com les variables que componen i influeixen en la política de preus d’un producte o servei utilitzant eines de càlcul.

 • Analitzar els factors que intervenen en la política de distribució segons diferents tipus de productes i serveis, clients i sectors.
 • Definir accions de comunicació de màrqueting, en relació amb els factors que intervenen en el disseny de polítiques i campanyes de comunicació, considerant els instruments habituals i els diferents tipus d’objectius i públics als quals pretengui dirigir-se.
 • Elaborar el briefing de diferents tipus de productes o marques per a l’execució i la contractació de diferents tipus d’accions i comunicació definides en un pla de màrqueting.

 

li>

 

 • Relacionar entre si les variables que intervenen en les polítiques de màrqueting, obtenint conclusions rellevants per a la definició de plans de màrqueting

 

Continguts

UD1. Planificació de Màrqueting.

  • 1.1. Concepte i contingut del Màrqueting.

 

  • 1.2. Estratègies i tipus de màrqueting.

 

  • 1.3. Màrqueting Mix.

 

  • 1.4. Elaboració del Pla de Màrqueting.

 

  1.5. Anàlisi DAFO i estratègies de Màrqueting.

UD2. Política de producte.

  • 2.1. Definició de la política de producte.

 

  • 2.2. Atributs i característiques de productes i serveis de l’empresa.

 

  • 2.3. Concepte de gamma i línia de productes.

 

  • 2.4. La teoria del cicle de vida del producte (CVP) i la seva aplicació al màrqueting.

 

  • 2.5. Mapes de posicionament.

 

  • 2.6. Matriu BCG i creació de nous productes.

 

  • 2.7. Anàlisi de l’envàs i de la marca com a elements diferenciadors.

 

  2.8. Elaboració d’informes sobre el producte.

UD3. Política de preus.

  • 3.1. Definició de la política de preus.

 

  • 3.2. Característiques i variables de decisió.

 

  • 3.3. Concepte d’elasticitat de preu.

 

  • 3.4. Normativa vigent en matèria de preus.

 

  • 3.5. Mètodes per a la determinació dels preus.

 

  • 3.6. Càlcul del punt mort.

 

  • 3.7. Estratègies comercials a la política de preus.

 

  3.8. Elaboració d’informes sobre preus.

UD4. Política de distribució.

  • 4.1. Definició de la política de distribució.

 

  • 4.2. Canals i fórmules de distribució.

 

  • 4.3. Estratègies en la política de distribució.

 

  • 4.4. Relacions amb la xarxa i punts de vendes.

 

  • 4.5. Màrqueting en la distribució.

 

  • 4.6. Comercialització en línia de productes i serveis.

 

  4.7. Elaboració d’informes sobre distribució.

UD5. Política de comunicació.

  • 5.1. Definició de la política de comunicació a l’Empresa.

 

  • 5.2. Tipus de comunicació a l’empresa.

 

  • 5.3. El Mix de comunicació: tipus i formes.

 

  • 5.4. Mitjans de comunicació.

 

  5.5. Elaboració del Briefing de productes, serveis i marques.

TP Pla de màrqueting empresarial

Temàtica: TP, Marketing

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *