Política de privacitat

En ABAC FORMACIO S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Tractament de les dades de potencials clients i contactes web

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable:ABAC FORMACIO S.L.
Finalitat:Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials
Legitimació:Execució d’un contracte.Consentiment de l’interessat.
Destinataris:No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament
Procedència:El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? ABAC FORMACIO S.L.. B25553124. CARRER PICA D ESTATS 22 – 25006 – LLEIDA. 973281788. lopd@abacformacio.com.
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? En ABAC FORMACIO S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
 3. Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud
  • Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 6. Transferències de dades a tercers països No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ABAC FORMACIO S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ABAC FORMACIO S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 8. Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem en ABAC FORMACIO S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable:ABAC FORMACIO S.L.
Finalitat:Realitzar els processos de selecció de personal
Legitimació:Consentiment de l’interessat.
Destinataris:No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament
Procedència:El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? ABAC FORMACIO S.L.. B25553124. CARRER PICA D ESTATS 22 – 25006 – LLEIDA. 973281788. lopd@abacformacio.com.
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? En ABAC FORMACIO S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
 3. Per quant temps conservarem les seves dades? Dos anys des de l’última interacció
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 6. Transferències de dades a tercers països No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ABAC FORMACIO S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ABAC FORMACIO S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 8. Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem en ABAC FORMACIO S.L. procedeixen de: El propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.

Tractament de les dades de clients

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable:ABAC FORMACIO S.L.
Finalitat:Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials
Legitimació:Execució d’un contracte.Interès legítim del Responsable.
Destinataris:Estan previstes cessions de dades a: Agència Tributària; Entitats financeres.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament
Procedència:El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? ABAC FORMACIO S.L.. B25553124. CARRER PICA D ESTATS 22 – 25006 – LLEIDA. 973281788. lopd@abacformacio.com.
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? En ABAC FORMACIO S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
 1. Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si és el cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
 2. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats
  • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Agència Tributària, amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals
  • Entitats financeres, amb la finalitat de Girar els rebuts corresponents
 2. Transferències de dades a tercers països No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 3. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ABAC FORMACIO S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ABAC FORMACIO S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 4. Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem en ABAC FORMACIO S.L. procedeixen de: El propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial.

Tractament de les dades del personal

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable:ABAC FORMACIO S.L.
Finalitat:Gestionar la relació laboral
Legitimació:Execució d’un contracte.Compliment d’una obligació legal.
Destinataris:Estan previstes cessions de dades a: Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae).
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament
Procedència:El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? ABAC FORMACIO S.L.. B25553124. CARRER PICA D ESTATS 22 – 25006 – LLEIDA. 973281788. lopd@abacformacio.com.
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? En ABAC FORMACIO S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
 3. Per quant temps conservarem les seves dades? Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Gestió de personal i formació
  • Compliment d’una obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de Compliment de les obligacions legals
  • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de Realitzar el pagament de les nòmines
  • Fundació estatal per a la formació en l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de Realitzar la gestió dels cursos bonificats
 6. Transferències de dades a tercers països No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ABAC FORMACIO S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ABAC FORMACIO S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 8. Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem en ABAC FORMACIO S.L. procedeixen de: El propi interessat. Les categories de dades que es tracten són:
  • Dades identificatives.
  • Informació comercial.
  • Dades econòmiques. Es tracten les següents categories de dades especials: salut (altes i baixes laborals)

Tractament de les dades per a l’enviament de la Newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable:ABAC FORMACIO S.L.
Finalitat:Gestionar la subscripció de la Newsletter
Legitimació:Consentiment de l’interessat.
Destinataris:No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a lopd@abacformacio.com o a l’adreça del responsable
Procedència:El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? ABAC FORMACIO S.L.. B25553124. CARRER PICA D ESTATS 22 – 25006 – LLEIDA. 973281788. lopd@abacformacio.com.
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? En ABAC FORMACIO S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar la subscripció de la Newsletter, que manem de manera periòdica als interessats que se subscriuen a ella No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
 3. Per quant temps conservarem les seves dades? Les dades es conservaran mentre no manifesti el seu desig que siguin suprimits
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Consentiment de l’interessat: Enviar-li la Newsletter, que es mana de manera periòdica.
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 6. Transferències de dades a tercers països No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ABAC FORMACIO S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ABAC FORMACIO S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a lopd@abacformacio.com o a l’adreça del responsable Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 8. Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem en ABAC FORMACIO S.L. procedeixen de: El propi interessat.