Adobe Photoshop CS6

Objectius

 • Aprendre els principals conceptes de tractament digital de la imatge, des de la seva captura passant pel retoc fins a la seva publicació a la web, o impressió en paper.
 • Conèixer els diferents mitjans que ofereix photoshop per a l’edició digital de la imatge a l’hora de crear composicions amb un acabat professional.
 • Organitzar l’espai de treball per optimitzar tant el temps de realització com l’àrea de treball i tenir accés a les eines més utilitzades a cada moment.
 • Assimilar el maneig de les diferents eines ofertes per photoshop per a la realització de collages, fotomuntatges, dissenys digitals, retoc de fotografies….
 • Expressar la creativitat mitjançant la utilització de les diferents eines de treball i ordres per dur a terme projectes professionals de disseny.
 • Possibilitar la publicació de treballs ja sigui en mitjans digitals o impresos.
 • Ampliar el coneixement de l’usuari sobre el programa en la seva versió cs6.
 • Aprofundir en l’aprenentatge de les possibilitats que ofereix aquest programa de disseny líder, com la personalització de l’entorn, la gestió de bridge, el treball amb capes, els efectes i els estils, les tècniques de retoc, els modes de color i calibratge, l’animació o l’optimització del programa, entre d’altres aspectes.

Continguts

UD1. Introducció a Photoshop CS6.

  • 1.1. Photoshop CS6: Novetats.

 

  • 1.2. Primers passos.

 

  • 1.2.1. La interfície dusuari i espai de treball.

 

  • 1.2.2. Barra de Menús general.

 

  • 1.2.3. Panell o Barra d’Eines.

 

  • 1.2.4. Barra d’opcions.

 

  • 1.2.5. Panell navegador i panell d’informació.

 

  • 1.3. Dreceres de teclat i menús.

 

  • 1.3.1. Dreceres de teclat.

 

  • 1.3.2. Personalització de Menús.

 

  • 1.4. Menús i Panells Contextuals.

 

  • 1.5. Panell Història.

 

  • 1.6. Gestor d’ajustaments preestablerts.

 

  1.7. Menú Ajuda.

UD2. Creació d’un document nou.

  • 2.1. Configuració d’un document nou.

 

  • 2.2. Preferències de Photoshop.

 

  • 2.2.1. Preferències Generals.

 

  • 2.2.2. Preferències d’Interfície.

 

  • 2.2.3. Preferències d’Administració del fitxer.

 

  • 2.2.4. Preferències de Rendiment.

 

  • 2.2.5. Preferències de cursors.

 

  • 2.2.6. Preferències de Transparència i Gamma.

 

  • 2.2.7. Preferències d’Unitats i Regles.

 

  • 2.2.8. Preferències de Guies, Quadrícules i Sectors.

 

  • 2.2.9. Preferències de Plugins.

 

  • 2.2.10.Preferències de Text.

 

  • 2.2.11.Preferències de 3D.

 

  • 2.3. Regles i quadrícula.

 

  • 2.3.1. La quadrícula.

 

  • 2.3.2. Les regles.

 

  • 2.4. Guies i guies intel·ligents.

 

  • 2.4.1. Guies.

 

  • 2.5. La barra d’estat i les opcions.

 

  • 2.6. Guardar Documents.

 

  • 2.7. Ajustar imatges per a monitor i impressora.

 

  • 2.7.1. Resolució del monitor.

 

  • 2.7.2. Imatge per a impressora.

 

  2.8. Adobe Bridge.

UD3. Característiques de la imatge.

  • 3.1. Resolució, mida i profunditat de bits.

 

  • 3.1.1. Resolució i grandària de la imatge.

 

  • 3.1.2. Profunditat de bits.

 

  • 3.2. Eines de mesura. Menú Anàlisi.

 

  • 3.2.1. Eina Regla.

 

  • 3.2.2. Eina Recompte.

 

  • 3.3. Formats d’arxiu.

 

  3.4. Histograma.

UD4. Manipulació de la imatge.

  • 4.1. Grandària del llenç i de la imatge.

 

  • 4.1.1. Grandària del llenç.

 

  • 4.1.2. Modificar la mida de la imatge en píxels.

 

  • 4.2. Duplicació d’imatges.

 

  • 4.3. Transformació d’Imatges.

 

  • 4.3.1. Escalar i rotar.

 

  4.3.2. Esbiaixar, distorsionar i deformar.

UD5. Eines de selecció.

  • 5.1. Tipus d’Eines.

 

  • 5.1.1. Eines de Selecció Geomètriques.

 

  • 5.1.2. Eines de Selecció de Llaç.

 

  • 5.1.3. Eina Vareta Màgica.

 

  • 5.1.4. Eina Selecció ràpida.

 

  • 5.1.5. Selecció directa dels píxels duna capa.

 

  • 5.2. Operacions amb eines de selecció.

 

  • 5.2.1. Sumar Seleccions.

 

  • 5.2.2. Restar Seleccions.

 

  • 5.2.3. Intersecció de seleccions.

 

  • 5.3. Menú de Selecció: Opcions.

 

  • 5.3.1. Seleccionar Tot.

 

  • 5.3.2. Desseleccionar i tornar a seleccionar.

 

  • 5.3.3. Invertir.

 

  • 5.3.4. Altres opcions.

 

  5.4. Perfeccionar Vores.

UD6. Eines de pintura.

  • 6.1. Introducció.

 

  • 6.2. Pinzell.

 

  • 6.2.1. Forma de la punta del pinzell.

 

  • 6.2.2. Dinàmica de forma.

 

  • 6.2.3. Dispersió de Pinzell.

 

  • 6.2.4. Textura de pinzell.

 

  • 6.2.5. Pinzell Doble.

 

  • 6.2.6. Dinàmica de Color.

 

  • 6.2.7. Transferència de pinzell.

 

  • 6.2.8. Posi del Pinzell.

 

  • 6.2.9. Altres opcions de pinzell.

 

  • 6.3. Comptagotes.

 

  • 6.4. Llapis.

 

  • 6.5. Substitució de color.

 

  • 6.6. Pinzell d’Història.

 

  • 6.7. Pinzell Històric.

 

  • 6.8. Pot de Pintura.

 

  6.9. Degradat.

UD7. Gestió de seleccions.

  • 7.1. Introducció.

 

  • 7.2. Eliminar Halos.

 

  • 7.3. Màscares.

 

  • 7.3.1. Crear Màscares.

 

  • 7.3.2. Crear seleccions a partir de Canales Alfa.

 

  7.4. Màscara Ràpida.

UD8. Les capes.

  • 8.1. Introducció.

 

  • 8.2. Com crear capes.

 

  • 8.3. Tipus de Capes.

 

  • 8.3.1. Capa de Píxels o Capa d’Imatge.

 

  • 8.3.2. Capa de tipus o Capa de Text.

 

  • 8.3.3. Capa d’Ajustament.

 

  • 8.3.4. Capa de Farciment.

 

  • 8.3.5. Capa de Forma.

 

  • 8.3.6. Objectes Intel·ligents.

 

  • 8.4. Treball amb Capes.

 

  • 8.4.1. Panell de capes.

 

  • 8.5. Ordre d’Apilament.

 

  • 8.5.1. Selecció.

 

  • 8.5.2. Ordre de les capes.

 

  • 8.6. Organitzar Capes.

 

  • 8.6.1. Reordenar Capes.

 

  • 8.6.2. Grups de Capes.

 

  • 8.7. Duplicar Capes.

 

  • 8.7.1. Crear capes a partir d’una selecció.

 

  • 8.8. Combinar Capes.

 

  • 8.8.1. Enllaçar, alinear i distribuir capes.

 

  • 8.9. Bloquejar Capes.

 

  • 8.10. Opcions de Fusió general de capes.

 

  • 8.11. Altres opcions amb capes.

 

  • 8.11.1.Grups de retallada.

 

  • 8.11.2.Màscara de capa.

 

  • 8.11.3.Màscara Vectorial.

 

  • 8.11.4.Efectes i estils de capa.

 

  • 8.11.5.Operacions de fusió de capes i canals.

 

  8.11.6.Composició de capa.

UD9. Eines de text.

  • 9.1. Introducció.

 

  • 9.2. Introduir text o quadre de text.

 

  • 9.3. Text horitzontal i vertical.

 

  • 9.4. Màscara de text Horitzontal i Vertical.

 

  • 9.5. Finestra de caràcter i paràgraf.

 

  • 9.6. Revisar Ortografia.

 

  9.7. Deformar text.

UD10. Filtres.

.
UD11. Profunditat de color.

  • 11.1. Profunditat de Color.

 

  • 11.2. Maneres i Gamma de Color.

 

  • 11.2.1. RGB.

 

  • 11.2.2. CMYK.

 

  • 11.2.3. HSB.

 

  • 11.2.4. Lab.

 

  • 11.2.5. Escala de Grisos.

 

  • 11.2.6. Mode Duotono.

 

  • 11.2.7. Indexat.

 

  11.2.8. Multicanal.

UD12. Retoc.

  • 12.1. De Retoc.

 

  • 12.1.1. Eines de Tampó de Clonar i de Motiu.

 

  • 12.1.2. Eines Pinzell Corrector puntual, Pinzell Corrector, Pegat i Pinzell d’ulls vermells.

 

  • 12.1.3. Eines Desenfocar, Enfocar i Dit.

 

  • 12.1.4. Eines de To: Sobreexposar, Subexposar i Esponja.

 

  • 12.2. De Transformació.

 

  • 12.2.1. Transformació lliure.

 

  • 12.3. Ajustaments d’Imatge.

 

  • 12.3.1. Histograma.

 

  • 12.3.2. Brillantor/Contrast.

 

  • 12.3.3. Ajustar Nivells.

 

  • 12.3.4. Color Automàtic.

 

  • 12.3.5. Color Automàtic.

 

  • 12.3.6. Ajustar Corbes.

 

  • 12.3.7. Comandament Ombres/Il·luminació.

 

  • 12.3.8. Ajustar l’equilibri de color.

 

  • 12.3.9. Ajustar To/Saturació.

 

  • 12.3.10.Comanda Reemplaçar Color.

 

  • 12.3.11.Correcció Selectiva.

 

  • 12.3.12.Variacions.

 

  • 12.3.13.Igualar Color.

 

  • 12.3. 14.Filtre de Fotografia.

 

  12.3.15.Altres ordres.

UD13. Tipus de canals.

  • 13.1. Tipus de Canals.

 

  13.2. Com es treballa amb canals.

UD14. Introducció.

  • 14.1. Introducció.

 

  • 14.2. Màscara de capa.

 

  14.3. Màscara Vectorial.

UD15. Traçats i formes vectorials.

  • 15.1. Traçats i formes vectorials.

 

  • 15.2. Panell de traçats.

 

  • 15.3. Entendre els traçats.

 

  • 15.4. Característiques.

 

  15.5. Transformar traçats.

UD16. Funcionament del tauler d’accions.

  • 16.1. Funcionament del panell accions.

 

  • 16.2. Com crear una acció.

 

  • 16.3. Desfer accions i rectificar.

 

  • 16.3.1. Interrompre una modificació.

 

  • 16.3.2. Desfer/Refer.

 

  • 16.3.3. Passos enrere o endavant.

 

  • 16.3.4. Tornar a la darrera versió.

 

  16.3.5. El panell Història.

UD17. Funcions de 3D.

  • 17.1. Funcions de 3D.

 

  • 17.2. Crear Objecte 3D.

 

  • 17.3. Interfície 3D.

 

  • 17.4. Elements dels objectes 3D.

 

  • 17.4.1. Materials 3D.

 

  • 17.4.2. Malla 3D.

 

  • 17.4.3. Il·luminació.

 

  • 17.4.4. Entorn i Escena.

 

  • 17.5. Treball amb objectes 3D.

 

  • 17.5.1. Rotar, Desplaçar i Escalar.

 

  17.6. Interpretar i Rasteritzar.

UD18. Introducció al camera RAW.

  • 18.1. Introducció al camera RAW.

 

  18.2. Interfície de Camera RAW i Paràmetres.

UD19. Novetats d’Edició de vídeo a CS6.

  • 19.1. Novetats d’Edició de vídeo a CS6.

 

  • 19.2. Espai de treball.

 

  • 19.3. Inserir i ajustar vídeo.

 

  • 19.4. Edició de Vídeo.

 

  • 19.4.1. Modificar la durada dels vídeos.

 

  • 19.4.2. Transicions de Vídeo.

 

  • 19.4.3. Text.

 

  • 19.4.4. El so al Vídeo.

 

  • 19.4.5. Efectes i Filtres.

 

  19.5. Interpretar el vídeo.

Adobe Photoshop CS6

Temàtica: Ofimàtica

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *