Alemany a1 (Marc Comú Europeu)

Objectius

  • Comprendre el sentit general, els punts principals i informació de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), articulats a una velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat.
  • Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.
  • Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
  • Comunicar-se de manera comprensible, encara que resultin evidents l’accent estranger, les pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels interlocutors per mantenir la comunicació.
  • Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i vocabulari al seu major part freqüent.
  • Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials.
  • Aquests textos es referiran principalment a l’àmbit personal i públic.

Continguts

UD1. Hallo! Wie geht’s? ¡Hola! ¿Qué tal?

UD2. Woher kommen Sie? ¿De dónde es?

UD3. Im hotel En el hotel

UD4. Essen und trinken Comer y beber

UD5. Auf dem Markt En el mercado

UD6. Mein Tag! Mi día

UD7. Freizeit El tiempo libre

UD8. Die neue Wohnung El piso nuevo

UD9. Gesundheit! ¡Salud!

UD10. Im Fitnessstudio En el gimnasio

UD11. Ein Wochenende auf Rügen Un fin de semana en Rügen

UD12. Herzlichen Glückwunsch Felicidades

UD13. Geschenke und Mode Regalos y Moda

UD14. Die Einweihungsparty La Fiesta de Inauguración

Avaluació i certificat: NO

Alemany a1 (Marc Comú Europeu)

Temàtica: Idiomes

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *