Anglès. Preparació d’examen B2

Objectius

 • Capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb soltesa i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptualment i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

Continguts

UD1. Never judge a book by its cover.

  • 1.1. Grammar reference: Word formation.

 

  • 1.2. Grammar reference: More about adjectives.

 

  • 1.3. Grammar reference: Relative clauses.

 

  • 1.4. Grammar reference. Deduction: present and past.

 

  1.5. Writing tips. How to write an informal email.

UD2. Down-to-earth.

  • 2.1. Grammar Reference. What’s in a noun?.

 

  • 2.2. Grammar reference: Modals and expressions of probability.

 

  • 2.3. Grammar reference: Conditionals. Alternatives to if.

 

  • 2.4. Grammar reference: Punctuation marks.

 

  2.5. Pronunciation Reference. Contractions/Linking.

UD3. Home sweet home.

  • 3.1. Grammar reference: Verbs in a state!.

 

  • 3.2. Grammar reference: Modals of obligation/absence of obliga¬tion/prohibition/advice.

 

  • 3.3. Grammar reference: The imperative.

 

  • 3.4. Grammar reference: Have/Get something done.

 

  3.5. Writing tips. Follow this pattern.

UD4. A penny for your thoughts.

  • 4.1. Grammar Reference. Infinitive and -ing.

 

  • 4.2. Vocabulari. Let’s Count.

 

  • 4.3. Reading. A rich man.

 

  • 4.4. Grammar Reference. Infinitive versus -ing.

 

  • 4.5. Grammar Reference. Saxon Genitive and Double Genitive.

 

  • 4.6. Vocabulary. Expressions.

 

  4.7. Grammar Reference. Participle clauses.

UD5. Caught red-handed.

  • 5.1. Grammar reference: Order! Order.

 

  • 5.2. Grammar reference: Emphasis.

 

  • 5.3. Grammar reference: Inversions.

 

  • 5.4. Grammar reference: Tag questions.

 

  • 5.5. Grammar reference: Cleft sentences.

 

  5.6. Writing tips. Write a review.

UD6. Out and about.

  • 6.1. Grammar Reference. Used to.

 

  • 6.2. Grammar Reference. Would.

 

  • 6.3. Grammar Reference. Narrative Tenses.

 

  • 6.4. Grammar Reference. Gradation of adverbs.

 

  • 6.5. Grammar Reference. About Prepositions.

 

  • 6.6. Vocabulary. Leisure: Travelling.

 

  6.7. Pronunciation Reference. Pronunciation of -ed.

UD7. TV or not TV?.

  • 7.1. Grammar Reference. Impersonal report structures.

 

  • 7.2. Grammar reference. Characteristics headlines.

 

  • 7.3. Grammar Reference. Clauses expressing contrast.

 

  7.4. Pronunciation Reference. Contrastive intonation.

UD8. An apple a day keeps the doctor away.

  • 8.1. Grammar reference: Reported speech. Reporting statements and commands.

 

  • 8.2. Grammar reference: Reporting questions and indirect ques¬tions.

 

  • 8.3. Vocabulary tip: Ache, Pain and Hurt.

 

  • 8.4. Writing tips.

 

  8.5. Pronunciation reference: Homographs and Homophones.

UD9. No regrets just lessons learned.

  • 9.1. Grammar Reference. I wish/if only.

 

  • 9.2. Grammar Reference. Would rather/would sooner/had better.

 

  • 9.3. Grammar Reference. Group Nouns.

 

  • 9.4. Grammar Reference. It’s time/It’s about time/It’s high time.

 

  • 9.5. Vocabulary. False Friends.

 

  9.6. Pronunciation Reference. /s/ – /z/ – /?/.

UD10. Facebook = Language facelift?.

  • 10.1. Grammar reference: Future continuous and perfect.

 

  • 10.2. Grammar reference: The future from past perspective.

 

  • 10.3. Vocabulary reference: Compounds with -ever.

 

  • 10.4. Grammar reference: Use of articles.

 

  • 10.5. Writing tips.

 

  • 10.6. Grammar reference. In short.

 

  10.7. Vocabulary. Dictionary advice.

Anglès. Preparació d’examen B2

Temàtica: Idiomes

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *