Auditoria de les àrees de l’empresa

Objectius

 • Aplicar els procediments d’auditoria interpretant i documentant el desenvolupament del treball i utilitzant l’aplicació informàtica corresponent.
 • Analitzar i aplicar procediments i resultats relatius a les incidències del treball d’auditoria.</li >

Continguts

UD1. Auditoria de l’actiu.

  • 1.1. Immobilitzat Material.

 

  • 1.2. Immobilitzat Intangible.

 

  • 1.3. Actius Financers.

 

  1.4. Existències Clients Comptes a Cobrar i Vendes.

UD2. Auditoria del Patrimoni Net.

  • 2.1. Fons propis.

 

  2.2. Configuració per canvis de valor.

UD3. Auditoria del passiu.

  • 3.1. Proveïdors Comptes a pagar i Compres.

 

  • 3.2. Passius financers.

 

  3.3. Provisions i contingències.

UD4. Auditoria fiscal.

  4.1. Auditoria fiscal.

UD5. Auditoria de la Memòria l’Estat de Fluxos d’Efectiu i l’Estat de Canvis al Patrimoni Net.

  • 5.1. La Memòria.

 

  • 5.2. L’Estat de Fluxos d’Efectiu.

 

  5.3. L’Estat de Canvis al Patrimoni Net.

UD6. Les aplicacions informàtiques en el procés d’auditoria.

  6.1. Models de documents d’auditoria. 6.2. Presentació de l’informe d’auditoria.

Auditoria de les àrees de l’empresa

Temàtica: Gestió empresarial

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *