Autocad 2016-2017

Objectius

  • Amb aquest curs començaràs a dibuixar amb elements simples i editar-los utilitzant les coordenades i sistemes de referència.
  • Aprendràs els mètodes per incorporar text i edició del mateix, dibuixar utilitzant objectes definits com a ajuda i adaptar els sistemes de coordenades al dibuix.
  • L’alumne dissenyarà i crearà nous objectes a partir d’altres existents. Aplicarà ombres al dibuix i utilitzarà i configurarà les
    capes de dibuix. S’introduirà en el maneig i la creació de blocs de dibuix.
  • L’alumne crearà plànols i li donarà propietats, a més de configurar els elements necessaris per a una correcta impressió.
  • Es dotarà l’alumne dels coneixements necessaris perquè pugueu crear i modificar models 3D de qualitat mitjançant la utilització de les eines de modelatge d’objectes 3D que ens ofereix l’aplicació. Així mateix, aprendrà a compondre escenes fotorealístiques mitjançant l’aplicació d’il·luminació a l’escena i materials als objectes que la componen

Continguts

UD1. Introducció.
1.1. Què és AutoCAD?
1.2. Per què serveix? Especialitats.
1.3. Requisits del sistema.
1.4. Interfície d’usuari.

UD2. Paràmetres bàsics.
2.1. Crear, gestionar i desar un document.
2.2. Coordenades.
2.3. Unitats.

UD3. Objectes de dibuix.
3.1. Punt.3.2. Línia.

3.3. Cercle.
3.4. Arc.
3.5. Polilínia.
3.6. Rectangle.
3.7. Polígon.
3.8. El·lipse.
3.9. Spline.
3.10. Núvol de revisió.
3.11. Regió.
3.12. Volandera.3.13. Taula.

UD4. Zoom, enquadrament i designació.
4.1. Zoom.
4.2. Enquadrament.
4.3. Designació.

UD5. Capes.
5.1. Nova capa.
5.2. Estils de capa.

UD6. Modificació bàsica.
6.1. Propietats.
6.2. Esborrar.
6.3. Còpia.
6.4. Desplaça.
6.5. Desfasament.
6.6. Matriu.
6.7. Girar.
6.8. Simetria.
6.9. Escala.
6.10. Retallar.
6.11. Allargar.
6.12. Estira.
6.13. Igualar propietats.

UD7. Acotació.
7.1. Estils de cotes.
7.2. Tipus de cotes.

UD8. Text.
8.1. Estil de text.
8.2. Crear text.

Annex.

Glossari.

Solucions .

UD9. Edició avançada d’objectes.
9.1. Xamfrà.
9.2. Empalmament.
9.3. Unir.
9.4. Partir.
9.5. Fusionar corbes.
9.6. Editar polilínia.
9.7. Descompondre.
9.8. Longitud.
UD10. Utilitats.
10.1. Selecció.
10.1.1. Total.
10.1.2. Ràpida.
10.2. Calculadora ràpida.
10.3. Llista.
10.4. Mesurar.
UD11. Blocs.
11.1. Crear blocs.
11.2. Guardar blocs.
11.3. Editar blocs.
11.4. Inserir blocs.

UD12. Ombrejat, Degradat i Contorn.
12.1. Ombrejat.
12.1.1. Designar punts.
12.1.2. Patró.
12.1.3. Associatiu, no associatiu o anotatiu.
12.1.4. Origen d’ombrejat.
12.2. Degradat.
12.3. Contorn.

UD13. Acotació avançada.
13.1. Acotar.
13.2. Cota ràpida.
13.3. Cota continuar.
13.4. Cota línia de base.
13.5. Directrius.
13.6. Cotes anotatives.

UD14. Sistemes de coordenades.
14.1. Icona del Sistema de Coordenades.
14.2. Sistema de Coordenades Universals (SCU).
14.3. Sistema de Coordenades Personal (SCP).
14.3. 1. Guardar SCP.
14.3. 2. Restituir i Suprimir SCP.
14.3. 3. Sistema de Coordenades Personalitzades Objecte.
14.4. Planta.

UD15. Referències externes.
15.1. Referència dwg.
15.2. Referència d’imatges ràster.
15.3. Objecte OLE.
15.4. Ruta desapareguda.
15.5. Importar PDF a Autocad 2017.

UD16. Impressió i configuració d’impressora.
16.1. Imprimir des de l’espai model.
16.2. Imprimir des de l’espai paper.
16.2.1. Crear presentació.
16.3. Estils de traçat.
16.4. Noves impressores.

Annex.

Glossari.

Solucions .

UD17. Entorn de treball i visualització.
17.1. Requisits del sistema.
17.2. Crear document 3D.
17.3. SCU i SCP.
17.4. Òrbita 3D.
17.5. Estils visuals 3D.
17.6. Administrar vistes.
17.7. Steering Wheels.
17.8. Finestres gràfiques.

UD18. Sòlids bàsics.
18.1. Galleda o de textura quadrada.
18.2. Cilindre.
18.3. Con.
18.4. Esfera.
18.5. Piràmide.
18.6. Falca.
18.7. Toroide.
18.8. Polisòlid.
UD19. Modelat de sòlids.
19.1. Extrusió.
19.2. Revolució.
19.3. Escombrat.
19.4. Solevar.

UD20. Editar sòlids.
20.1. Unió.
20.2. Diferència.
20.3. Intersecció.
20.4. Editar cares.
20.5. Editar arestes.
20.6. Tall.
20.7. Engrossir.
20.8. Interferència.
UD21. Operacions en 3D.
21.1. Desplaça 3D.
21.2. Rotació 3D.
21.2. 1. Girar 3D.
21.3. Simetria 3D.
21.4. Escala 3D.
21.5. Alinear 3D.

UD22. Malles.
22.1. Primitives.
22.2. Suavitzades i refinades.
22.3. Revolucionades.
22.4. Tabulades.
22.5. Reglades.
22.6. Arestes.

UD23. Materials.
23.1. Explorador de materials.
23.2. Aplicant materials.
23.3. Creació i edició de materials.

UD24. Il·luminació.
24.1. Llum puntual.
24.2. Focus.
24.3. Llum distant.
24.4. Llum de xarxa.
24.5. Sol.

UD25. Cambra i renderitzat.
25.1. Cambra.
25.2. Animació.
25.3. Renderitzat.

Glossari.

Solucions.

Avaluació i certificat: NO

Autocad 2016-2017

Temàtica: Ofimàtica

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *