Autocad 2016-2017

Objectius

 • Amb aquest curs començaràs a dibuixar amb elements simples i editar-los utilitzant les coordenades i sistemes de referència.
 • Aprendràs els mètodes per incorporar text i edició del mateix, dibuixar utilitzant objectes definits com a ajuda i adaptar els sistemes de coordenades al dibuix.
 • L’alumne dissenyarà i crearà nous objectes a partir d’altres existents. Aplicarà ombres al dibuix i utilitzarà i configurarà les
  capes de dibuix. S’introduirà en el maneig i la creació de blocs de dibuix.
 • L’alumne crearà plànols i li donarà propietats, a més de configurar els elements necessaris per a una correcta impressió.
 • Es dotarà l’alumne dels coneixements necessaris perquè pugueu crear i modificar models 3D de qualitat mitjançant la utilització de les eines de modelatge d’objectes 3D que ens ofereix l’aplicació. Així mateix, aprendrà a compondre escenes fotorealístiques mitjançant l’aplicació d’il·luminació a l’escena i materials als objectes que la componen

Continguts

UD1. Introducció.

  • 1.1. Què és AutoCAD?

 

  • 1.2. Per què serveix? Especialitats.

 

  • 1.3. Requisits del sistema.

 

  1.4. Interfície d’usuari.

UD2. Paràmetres bàsics.

  • 2.1. Crear, gestionar i desar un document.

 

  • 2.2. Coordenades.

 

  2.3. Unitats.

UD3. Objectes de dibuix.

  • 3.1. Punt.

 

  • 3.2. Línia.

 

  • 3.3. Cercle.

 

  • 3.4. Arc.

 

  • 3.5. Polilínia.

 

  • 3.6. Rectangle.

 

  • 3.7. Polígon.

 

  • 3.8. El·lipse.

 

  • 3.9. Spline.

 

  • 3.10. Núvol de revisió.

 

  • 3.11. Regió.

 

  • 3.12. Volandera.

 

  3.13. Taula.

UD4. Zoom, enquadrament i designació.

  • 4.1. Zoom.

 

  • 4.2. Enquadrament.

 

  4.3. Designació.

UD5. Capes.

  • 5.1. Nova capa.

 

  5.2. Estils de capa.

UD6. Modificació bàsica.

  • 6.1. Propietats.

 

  • 6.2. Esborrar.

 

  • 6.3. Còpia.

 

  • 6.4. Desplaça.

 

  • 6.5. Desfasament.

 

  • 6.6. Matriu.

 

  • 6.7. Girar.

 

  • 6.8. Simetria.

 

  • 6.9. Escala.

 

  • 6.10. Retallar.

 

  • 6.11. Allargar.

 

  • 6.12. Estira.

 

  6.13. Igualar propietats.

UD7. Acotació.

  • 7.1. Estils de cotes.

 

  7.2. Tipus de cotes.

UD8. Text.

  • 8.1. Estil de text.

 

  8.2. Crear text.

Annex.

Glossari.

Solucions .

UD9. Edició avançada d’objectes.

  • 9.1. Xamfrà.

 

  • 9.2. Empalmament.

 

  • 9.3. Unir.

 

  • 9.4. Partir.

 

  • 9.5. Fusionar corbes.

 

  • 9.6. Editar polilínia.

 

  • 9.7. Descompondre.

 

  9.8. Longitud.

UD10. Utilitats.

  • 10.1. Selecció.

 

  • 10.1.1. Total.

 

  • 10.1.2. Ràpida.

 

  • 10.2. Calculadora ràpida.

 

  • 10.3. Llista.

 

  10.4. Mesurar.

UD11. Blocs.

  • 11.1. Crear blocs.

 

  • 11.2. Guardar blocs.

 

  • 11.3. Editar blocs.

 

  11.4. Inserir blocs.

UD12. Ombrejat, Degradat i Contorn.

  • 12.1. Ombrejat.

 

  • 12.1.1. Designar punts.

 

  • 12.1.2. Patró.

 

  • 12.1.3. Associatiu, no associatiu o anotatiu.

 

  • 12.1.4. Origen d’ombrejat.

 

  • 12.2. Degradat.

 

  12.3. Contorn.

UD13. Acotació avançada.

  • 13.1. Acotar.

 

  • 13.2. Cota ràpida.

 

  • 13.3. Cota continuar.

 

  • 13.4. Cota línia de base.

 

  • 13.5. Directrius.

 

  13.6. Cotes anotatives.

UD14. Sistemes de coordenades.

  • 14.1. Icona del Sistema de Coordenades.

 

  • 14.2. Sistema de Coordenades Universals (SCU).

 

  • 14.3. Sistema de Coordenades Personal (SCP).

 

  • 14.3. 1. Guardar SCP.

 

  • 14.3. 2. Restituir i Suprimir SCP.

 

  • 14.3. 3. Sistema de Coordenades Personalitzades Objecte.

 

  14.4. Planta.

UD15. Referències externes.

  • 15.1. Referència dwg.

 

  • 15.2. Referència d’imatges ràster.

 

  • 15.3. Objecte OLE.

 

  • 15.4. Ruta desapareguda.

 

  15.5. Importar PDF a Autocad 2017.

UD16. Impressió i configuració d’impressora.

  • 16.1. Imprimir des de l’espai model.

 

  • 16.2. Imprimir des de l’espai paper.

 

  • 16.2.1. Crear presentació.

 

  • 16.3. Estils de traçat.

 

  16.4. Noves impressores.

Annex.

Glossari.

Solucions .

UD17. Entorn de treball i visualització.

  • 17.1. Requisits del sistema.

 

  • 17.2. Crear document 3D.

 

  • 17.3. SCU i SCP.

 

  • 17.4. Òrbita 3D.

 

  • 17.5. Estils visuals 3D.

 

  • 17.6. Administrar vistes.

 

  • 17.7. Steering Wheels.

 

  17.8. Finestres gràfiques.

UD18. Sòlids bàsics.

  • 18.1. Galleda o de textura quadrada.

 

  • 18.2. Cilindre.

 

  • 18.3. Con.

 

  • 18.4. Esfera.

 

  • 18.5. Piràmide.

 

  • 18.6. Falca.

 

  • 18.7. Toroide.

 

  18.8. Polisòlid.

UD19. Modelat de sòlids.

  • 19.1. Extrusió.

 

  • 19.2. Revolució.

 

  • 19.3. Escombrat.

 

  19.4. Solevar.

UD20. Editar sòlids.

  • 20.1. Unió.

 

  • 20.2. Diferència.

 

  • 20.3. Intersecció.

 

  • 20.4. Editar cares.

 

  • 20.5. Editar arestes.

 

  • 20.6. Tall.

 

  • 20.7. Engrossir.

 

  20.8. Interferència.

UD21. Operacions en 3D.

  • 21.1. Desplaça 3D.

 

  • 21.2. Rotació 3D.

 

  • 21.2. 1. Girar 3D.

 

  • 21.3. Simetria 3D.

 

  • 21.4. Escala 3D.

 

  21.5. Alinear 3D.

UD22. Malles.

  • 22.1. Primitives.

 

  • 22.2. Suavitzades i refinades.

 

  • 22.3. Revolucionades.

 

  • 22.4. Tabulades.

 

  • 22.5. Reglades.

 

  22.6. Arestes.

UD23. Materials.

  • 23.1. Explorador de materials.

 

  • 23.2. Aplicant materials.

 

  23.3. Creació i edició de materials.

UD24. Il·luminació.

  • 24.1. Llum puntual.

 

  • 24.2. Focus.

 

  • 24.3. Llum distant.

 

  • 24.4. Llum de xarxa.

 

  24.5. Sol.

UD25. Cambra i renderitzat.

  • 25.1. Cambra.

 

  • 25.2. Animació.

 

  25.3. Renderitzat.

Glossari.

Solucions.

Autocad 2016-2017

Temàtica: Ofimàtica

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *