Correcció de Textos

Objectius

 • Aplicar els signes de correcció normalitzats UNE a la preparació i correcció de textos Elaborar un llibre d’estil a partir d’uns productes editorials donats.
 • Aplicar normes de composició de textos en relació amb el contingut ia l’estil de diferents obres editorials Corregir originals de text i proves impreses de documents maquetats, des del punt de vista sintàctic i orte tipogràfic, tenint en compte les indicacions sobre l’estil del document

Continguts

UD1. Marcats de textos mitjançant signes UNE normalitzats.

  • 1.1. Signes UNE normalitzats per a la correcció de textos.

 

  • 1.2. Simbologia.

 

  • 1.3. Les trucades a la correcció.

 

  • 1.4. Signes utilitzats.

 

  • 1.5. Tècniques de marcatge de textos.

 

  • 1.6. Marcat d’originals i/o proves.

 

  • 1.7. Concordança amb el Llibre d’Estil.

 

  1.8. Relacionar textos i imatge/il·lustració.

UD2. Normes de composició.

  • 2.1. Ús de les diferents famílies i subfamílies.

 

  • 2.2. Tipologia. Elements dels caràcters.

 

  • 2.3. Famílies tipogràfiques. Classificació.

 

  • 2.4. Normes sobre la utilització dels signes d’ortografia.

 

  • 2.5. Regles d’accentuació.

 

  • 2.6. Regles sobre l’ús dels estils de lletra: cursiva, negreta, versaletes i majúscules.

 

  • 2.7. Normes per a la utilització de la numeració i lletres volades.

 

  • 2.8. Normes per a l’ús d’altres idiomes.

 

  • 2.9. Normes per a la utilització d’apartats i enumeracions.

 

  • 2.10. Normes per a l’ús de cites i transcripcions.

 

  • 2.11. Normes sobre l’ús de notes a peu de pàgina i bibliografies.

 

  • 2.12. Normes per a l’ús de sigles i abreviatures.

 

  • 2.13. Tipus de paràgraf. Característiques.

 

  • 2.14. Sangries. Classificació i regles.

 

  • 2.15. Administració d’espais: marges, cossos, interlineats, separació de paràgrafs i altres.

 

  • 2.16. Defectes de la composició: vídues, òrfenes i altres.

 

  • 2.17. Normes del llibre d’estil.

 

  2.18. Relació de les normes de composició segons el tipus de producte gràfic.

UD3. Fonaments per a la redacció i la correcció d’estil de textos editorials.

  • 3.1. Revisió de conceptes gramaticals: prosòdia, ortografia, morfologia i sintaxi.

 

  • 3.2. Estructura sintàctica i classificació d’oracions.

 

  • 3.3. Estudi de l’oració composta.

 

  • 3.4. Estructura dels escrits segons la classe.

 

  • 3.5. Normes gramaticals i ortogràfiques.

 

  • 3.6. Normes de redacció i correcció d’estil.

 

  • 3.7. Utilització del llibre d’estil a les empreses editorials.

 

  3.8. Estil del text segons el tipus de producte editorial i segons la zona geogràfica a què està destinat.

UD4. Correcció d’originals i proves impreses.

  • 4.1. Fases de la correcció d’originals.

 

  • 4.2. Correcció ortogràfica d’originals.

 

  • 4.3. Correcció d’estil dels originals.

 

  • 4.4. Fases de la correcció de proves.

 

  • 4.5. Correcció de proves impreses.

 

  • 4.6. Ajustaments per al flux de text (recorreguts).

 

  • 4.7. Comprovació de proves impreses.

 

  • 4.8. Correcció i comprovació de llibres.

 

  • 4.9. Correcció i comprovació de revistes i fulletons.

 

  4.10. Eines informàtiques per a la correcció ortogràfica.

Avaluació i certificat: NO

Correcció de Textos

Temàtica: Ofimàtica

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *