Disseny de Pàgines Web

Objectius

 • Donar a conèixer les principals prestacions del disseny de pàgines web, perquè els treballadors coneguin els avantatges que aquestes poden aportar a la feina diària.
 • Proporcionar els coneixements necessaris als treballadors en matèria de “disseny de pàgines web” per poder adoptar una postura activa que els permeti la implantació de disseny de pàgines web en tota la seva activitat i aprendre a organitzar la feina utilitzant els avenços que s’han produït en aquest àmbit.
 • Millorar la qualificació dels treballadors i apropar-los a les noves tecnologies per evitar el seu estancament a la societat.

Continguts

Bloc I. Disseny bàsic de pàgines web en HTML.

UD1. Introducció al disseny de pàgines web.

  • 1.1. Conceptes previs.

 

  • 1.2. L’organització d’una presentació web.

 

  • 1.3. Introducció al llenguatge HTML.

 

  • 1.4. Primers passos.

 

  • 1.5. La sintaxi del llenguatge HTML.

 

  1.6. Editors i convertidors.

UD2. El text.

  • 2.1. Introducció.

 

  • 2.2. Donar format al text.

 

  • 2.3. Introducció als atributs.

 

  • 2.4. L’etiqueta.

 

  • 2.5. El color en HTML.

 

  • 2.6. Marges.

 

  • 2.7. Caràcters especials.

 

  2.8. Llistes.

UD3. Els enllaços.

  • 3.1. Estructura dels enllaços.

 

  • 3.2. Enllaços dins una mateixa pàgina.

 

  • 3.3. Enllaços amb una altra pàgina dins del mateix lloc web.

 

  • 3.4. Enllaços amb un altre lloc web.

 

  • 3.5. Enllaços amb una adreça de correu electrònic.

 

  3.6. Enllaços amb un fitxer per descarregar.

UD4. Imatges.

  • 4.1. Format de les imatges.

 

  • 4.2. Inserir una imatge. Etiqueta i atributs.

 

  • 4.3. Alineació i mida d’imatges.

 

  • 4.4. Crear un enllaç en una imatge.

 

  • 4.5. Mapes d’imatges.

 

  4.6. Fons de pantalla o backgrounds.

UD5. Les taules.

  • 5.1. Descripció d’etiquetes per a la creació de taules.

 

  • 5.2. Atributs per a les taules.

 

  • 5.3. Titular de la taula.

 

  • 5.4. Atributs de les cel·les.

 

  • 5.5. Cel·les de capçalera.

 

  • 5.6. Contingut de les cel·les.

 

  5.7. Taules imbricades.

UD6. Formularis.

  • 6.1. Descripció del concepte de formulari.

 

  • 6.2. Diferents elements d’un formulari.

 

  • 6.3. Disseny d’un formulari.

 

  6.4. Mètodes d’accés.

UD7. Els frames.

  • 7.1. Descripció del concepte de frame.

 

  • 7.2. Etiquetes per crear frames.

 

  • 7.3. Navegació entre diferents frames.

 

  • 7.4. Anidació de frames.

 

  7.5. Coses que cal evitar en l’ús de frames.

UD8. Introducció als fulls d’estil (CSS).

  • 8.1. Què són els fulls destil??

 

  • 8.2. Com s’apliquen els fulls d’estil? 8.3. Sintaxi dels fulls d’estil.

 

  • 8.4. Estil per a etiquetes concretes o un grup d’elles.

 

  • 8.5. Estil per a un document HTML.

 

  • 8.6. Enllaçant documents diferents a un full d’estil.

 

  8.7. Templates.

UD9. Com publicar una pàgina web.

  • 9.1. Allotjament de les pàgines.

 

  • 9.2. Com pujar els fitxers de la nostra pàgina.

 

  9.3. Actualitzar les pàgines.

Bloc II. Tècniques avançades de disseny web.

UD1. Evolució del disseny web.

  • 1.1. L’evolució del disseny de pàgines web.

 

  • 1.2. Diferència entre una pàgina estàtica i una dinàmica.

 

  • 1.3. Pàgines web amb connexió a bases de dades.

 

  • 1.4. Objectius de les pàgines web.

 

  • 1.5. Estructura bàsica duna pàgina web.

 

  • 1.6. Introducció als llenguatges bàsics de disseny web.

 

  • 1.7. Present i futur de la tecnologia web.

 

  1.8. Introducció al desenvolupament web. Programari de disseny i edició.

UD2. Fulls d’estil (CSS).

  • 2.1. Concepte de fulles d’estil o css.

 

  • 2.2. Com s’apliquen els fulls d’estil?

 

  • 2.3. L’estructura de caixes.

 

  • 2.4. Exemple pràctic.

 

  2.5. Templates.

UD3. Javascript.

  • 3.1. Què és javascript?.

 

  • 3.2. El codi javascript.

 

  3.3. Exemple pràctic: accés a una pàgina mitjançant contrasenya.

UD4. HTML dinàmic o DHTML.

  • 4.1. Introducció a DHTML.

 

  • 4.2. Definició de capa (layer).

 

  • 4.3. Propietats de les capes.

 

  4.4. Exemples pràctics.

UD5. XML.

  • 5.1. Com neix XML?

 

  • 5.2. Què és XML?

 

  • 5.3. Sintaxi d’XML.

 

  • 5.4. Validació d’XML.

 

  • 5.5. Atributs i comentaris a XML.

 

  • 5.6. Seccions cdata i identificació del llenguatge.

 

  • 5.7. XML al servidor.

 

  5.8. XML és el substitut d’HTML?

UD6. Usabilitat i accessibilitat.

  • 6.1. Usabilitat.

 

  6.2. Accessibilitat.

UD7. Desenvolupament web avançat.

  • 7.1. què és una aplicació web?.

 

  • 7.2. Estructura d’una aplicació web.

 

  • 7.3. Llenguatges per desenvolupar aplicacions web. Llenguatges del costat del servidor.

 

  • 7.4. Introducció a Ajax.

 

  • 7.5. Gestors de continguts: joomla!, moodle, phpnuke.

 

  7.6. Exemples d’aplicacions web: crm, e-commerce, fòrums.

UD8. Publicació i promoció de pàgines web.

  • 8.1. On publicar?

 

  • 8.2. Com transferir les pàgines al servidor?

 

  • 8.3. Protecció de directoris web.

 

  • 8.4. Promoció del lloc web.

 

  8.5. Actualitzar les pàgines web.

Disseny de Pàgines Web

Temàtica: Ofimàtica

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *