Entorn i informació de mercats

Objectius

 • Analitzar la incidència de les variables del macro i el microentorn de les empreses o organitzacions en l’activitat comercial.
 • Analitzar i definir les fonts i els sistemes d’obtenció d’informació més adequats per al manteniment del sistema d’informació de mercats (SIM) de l’organització.
 • Definir procediments d’organització i control de la informació en el desenvolupament de l’activitat per configurar un sistema d’informació de mercats (SIM).</li >

Continguts

UD1. El sistema d’informació de mercats (SIM).

  • 1.1. Definició i funcions del SIM.

 

  • 1.2. Components del SIM.

 

  1.3. Diferències entre el SIM i la investigació comercial.

UD2. Anàlisi del Macroentorn del Màrqueting.

  • 2.1. L’entorn macroeconòmic.

 

  • 2.2. L’entorn demogràfic.

 

  • 2.3. L’entorn cultural.

 

  • 2.4. L’entorn polític.

 

  • 2.5. L’entorn legal.

 

  • 2.6. L’entorn tecnològic.

 

  2.7. L’entorn mediambiental.

UD3. Anàlisi del Microentorn del Màrqueting.

  • 3.1. El mercat.

 

  3.2. Components del microentorn.

UD4. Selecció de les fonts d’informació de mercats.

  • 4.1. Tipologia de la informació de mercats.

 

  • 4.2. Descripció i característiques dels principals sistemes d’obtenció d’informació primària qualitativa. 4.3. Descripció i característiques dels principals sistemes d’obtenció d’informació primària quantitativa. 4.4. Fonts d’informació secundària sobre mercats nacionals i internacionals.

 

  4.5. Procediments per complir els criteris en la selecció de les fonts i les dades d’informació.

UD5. Gestió i arxiu de la informació de mercats.

  • 5.1. Aplicacions informàtiques per a la gestió i arxiu de la informació de mercats.

 

  • 5.2. Bases de dades.

 

  5.3. Utilització de suports informàtics per a l’emmagatzematge de dades.

Entorn i informació de mercats

Temàtica: Marketing

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *