Formació ocupacional

Els cursos de formació professional ocupacional estan dirigits a persones, preferentment en situació d’atur o també a persones en actiu. Són programes formatius, teoricopràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció laboral En acabar s’obté un títol oficial de certificat de professionalitat de nivells 2 ó 3.

Aquests cursos els atorga el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), de la Generalitat de Catalunya

Certificats de professionalitat

Estem homologats pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a la impartició dels següents certificats de professionalitat:

 • [ADGD0108] Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
 • [ADGD0208] Gestió integrada de recursos humans
 • [ADGD0210] Creació i gestió de microempreses
 • [ADGD0308] Activitats de gestió administrativa
 • [ADGG0408] Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
 • [ADGX01] Anglès: gestió comercial
 • [COMT0411] Gestió comercial de vendes
 • [SSCG0209] Mediació comunitària
 • [ADGG0208] Activitats administratives en la relació amb el client
 • [IFCD0110] Confecció i publicació de pàgines web
 • [IFCT0110] Operació de xarxes departamentals
 • [IFCT0209] Sistemes microinformàtics
 • [IFCT0210] Operació de sistemes informàtics
 • [SANT0108] Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes
 • [SANT0208] Trasllat sanitari
 • [SEAG0209] Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials
 • [SSCE0110] Docència de la formació professional per a l’ocupació
 • [COML0109] Trànsit de mercaderies per carretera
 • [COML0209] Organització del transport i la distribució
 • [COMM0112] Gestió de màrketing i comunicació
 • [COMT0210] Gestió administrativa i financera del comerç internacional
 • [HOTG0208] Venda de serveis i productes turístics
 • [HOTI0108] Promoció turística local i informació al visitant
 • [SANT0108] Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes
 • [SANT0208] Trasllat sanitari
 • [SSCB0109] Dinamització comunitària
 • [SSCG0111] Gestió de trucades de teleassistència
 • [SSCS0208] Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials