Gestió comptable, fiscal i laboral de petits negocis o microempreses

Objectius

 • Analitzar els instruments i mitjans de cobrament i pagament més habituals en petits negocis seleccionant-los en funció de les seves característiques, de les necessitats i de possibles acords, formalitzant i tramitant la documentació corresponent.
 • Aplicar els mètodes més habituals de control de tresoreria en petits negocis, fent els càlculs necessaris a través de mitjans convencionals o ofimàtics i resolent les principals incidències.
 • Aplicar la normativa comptable, fiscal i laboral en la gestió habitual de petits negocis deduint les obligacions periòdiques exigides.

Continguts

UD1. Mitjans de cobrament i pagament en petits negocis o microempreses.

  • 1.1. Legislació mercantil bàsica.

 

  • 1.2. La gestió de cobraments en petits negocis o microempreses.

 

  1.3. Fórmules de reclamació d’impagats.

UD2. Gestió de tresoreria en petits negocis o microempreses.

  • 2.1. Execució del pressupost de tresoreria i mètodes de control.

 

  • 2.2. Tècniques per a la detecció de desviacions.

 

  2.3. Aplicacions informàtiques i ofimàtiques en la gestió de tresoreria.

UD3. Gestió comptable, fiscal i laboral en petits negocis o microempreses.

  • 3.1. Obligacions comptables en funció de la forma jurídica.

 

  • 3.2. La gestió fiscal en petits negocis.

 

  • 3.3. Obligacions de caràcter laboral.

 

  3.4. Aplicacions informàtiques i ofimàtiques de gestió comptable, fiscal i laboral.

Gestió comptable, fiscal i laboral de petits negocis o microempreses

Temàtica: Gestió empresarial

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *