Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis

Objectius

 • Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de gestionar la prevenció de riscos laborals en petits negocis.
 • En concret l’alumne serà capaç de: Aplicar tècniques d’avaluació de riscos laborals vinculats a les condicions de treball generals i específiques de petits negocis en funció de la naturalesa i l’activitat del negoci.
 • Aplicar tècniques de planificació i gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis assegurant el compliment de les mesures preventives definides .
 • Determinar actuacions preventives efectives vinculades a l’ordre neteja senyalització i el manteniment general en petits negocis.
 • Aplicar tècniques d’actuació en situacions d’emergència i que necessitin primers auxilis d’acord amb plans de emergència la normativa aplicable al petit negoci i protocols d’atenció sanitària bàsica.
 • Analitzar procediments de gestió de prevenció de riscos laborals adreçats a la promoció motivació i conscienciació de treballadors d’acord amb la planificació preventiva i la normativa vigent en petits negocis.
 • Analitzar les funcions activitats i relacions –internes i externes– en un petit negoci amb els serveis de prevenció en el marc de la normativa vigent.

Continguts

UD1. Seguridad y salud en el trabajo.

  • 1.1. El trabajo y la salud.

 

  • 1.2. Los riesgos profesionales.

 

  • 1.3. Derechos y obligaciones básicos de trabajadores y empresarios.

 

  • 1.4. Medidas Preventivas de Protección: Colectivas e Individuales.

 

  • 1.5. Consulta y participación: empresa y trabajadores.

 

  • 1.6. Riesgos generales y específicos del sector correspondiente al pequeño negocio o microempresa y su prevención.

 

  • 1.7. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.

 

  • 1.8. Planes de emergencia y evacuación.

 

  • 1.9. El control de la salud de los trabajadores.

 

  • 1.10. Evaluación de riesgos generales y específicos y planificación de la prevención en pequeños negocios.

 

  1.11. Protección colectiva e individual.

UD2. Gestión de la prevención de riesgos en pequeños negocios o microempresas.

  • 2.1. Principios básicos de gestión de la prevención.

 

  • 2.2. Planificación de la actividad preventiva.

 

  • 2.3. Tipología de servicios características y modos de gestión.

 

  • 2.4. Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas.

 

  2.5. Documentación: recogida elaboración y archivo.

UD3. Riesgos generales y actuaciones preventivas en los pequeños negocios o microempresas.

  • 3.1. Riesgos y formas de prevención más comunes en los pequeños negocios o microempresas.

 

  • 3.2. Funciones de la comunicación efectiva y la formación en la evitación de riesgos.

 

  3.3. Aplicación de técnicas para favorecer comportamientos seguros.

UD4. Situaciones de emergencia y evacuación en pequeños negocios o microempresas.

  • 4.1. El plan de emergencia.

 

  • 4.2. El plan de evacuación.

 

  4.3. El simulacro de evacuación.

UD5. Organismos órganos y entidades relacionados con la prevención de riesgos laborales.

  • 5.1. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

 

  • 5.2. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

 

  5.3. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

Gestió de la prevenció de riscos laborals en petits negocis

Temàtica: PRL

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *