Gestió i anàlisi de balanços

Objectius

• Identificar els diferents elements i masses patrimonials i la seva diferent implicació economicofinancera del balanç de situació.
• Conèixer l’estat financer i econòmic de l’empresa.
• Explicar l’estructura del compte de pèrdues i guanys i el significat dels resultats intermedis que hi apareixen.
• Calcular ràtios financeres i econòmiques de solvència, liquiditat, marge, …

Continguts

• Anàlisi financera bàsica
• Gestió i anàlisi financera mitjançant les ràtios
• Gestió i anàlisi del compte de pèrdues i guanys
• Reflexions i propostes de millora segons resultats

Gestió i anàlisi de balanços

Temàtica: Gestió empresarial

Tipus de curs: Bonificat per a treballadors

Preu: A concretar

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *