Gestió i control dels sistemes d’informació

Objectius

 • Determinar els accessos al sistema de gestió d’informació utilitzant eines especifiques, segons unes necessitats i especificacions funcionals donades
 • Aplicar procediments d’auditoria i resolució d’incidències al sistema de gestió d’informació, segons unes necessitats donades
 • Mantenir els processos de flux d’informació al sistema de gestió d’informació, d’acord amb unes especificacions donades

Continguts

UD1. Característiques i elements dun sistema de gestió de la informació.

  • 1.1. Objectiu: Alineació amb el negoci.

 

  • 1.2. Procés Dinàmic: millora contínua (Planificar Fer Verificar Actuar).

 

  • 1.3. Factors influents.

 

  • 1.4. Actors.

 

  • 1.5. Activitats-Procediments o tècniques de treball.

 

  1.6. Organització.

UD2. Tipus de sistema de gestió d’informació i gestors de dades.

  • 2.1. Atenent Objectius.

 

  • 2.2. Des d’un punt de vista empresarial.

 

  • 2.3. Sistema de processament de transaccions (TPS).

 

  • 2.4. Sistemes d’informació gerencial (MIS).

 

  • 2.5. Sistemes de suport a decisions (DSS).

 

  • 2.6. Sistemes d’informació executiva (EIS).

 

  • 2.7. Sistema expert (SE).

 

  • 2.8. Segons l’entorn d’aplicació.

 

  • 2.9. Tipus de DBMS.

 

  • 2.10. Arquitectura de tres esquemes.

 

  • 2.11. Independència de dades.

 

  • 2.13. Transaccions.

 

  • 2.14. Interfícies d’usuari.

 

  • 2.15. SGBD lliures.

 

  • 2.16. SGBD comercials.

 

  2.17. SGBD no lliures i gratuïts.

UD3. Gestió dels processos de control de traçabilitat.

  3.1. Controls d’aplicació.

UD4. ATemaitòria als sistemes d’informació.

  • 4.1. Atemaitoria als controls d’aplicació.

 

  • 4.2. Atemaitoria del desenvolupament adquisició i manteniment de sistemes.

 

  • 4.3. Revisió posterior a la implementació.

 

  • 4.4. Procediments de canvis al sistema i procés de migració de programes.

 

  4.5. Atemaitoria de la infraestructura i de les operacions.

UD5. Paràmetres de rendiment al sistema i procediments de resolució d’incidències.

  • 5.1. Paràmetres de maquinari.

 

  • 5.2. Paràmetres de programari.

 

  • 5.3. Visió general de Gestió i resposta a Incidents.

 

  • 5.4. Conceptes de gestió d’incidents.

 

  • 5.5. Objectius en la gestió d’incidents.

 

  • 5.6. Mètriques i indicadors de la gestió d’incidents.

 

  • 5.7. Desenvolupament d’un pla de resposta a incidents.

 

  • 5.8. Desenvolupament de plans de resposta i recuperació.

 

  • 5.9. Proves dels plans de resposta i recuperació.

 

  • 5.10. Execució dels plans de resposta i recuperació.

 

  • 5.11. Documentació d’esdeveniments.

 

  • 5.12. Decisions posteriors a l’esdeveniment.

 

  5.13. ITIL-ISO/IEC 20000.

UD6. Característiques dels processos de flux i cicle de vida de la informació. Components i eines.

  • 6.1. Gestió del risc.

 

  • 6.2. ISO/IEC 27001.

 

  • 6.3. Desenvolupament d’aplicacions.

 

  • 6.4. Estratègies alternatives per al desenvolupament d’aplicacions.

 

  • 6.5. ISO/IEC 15504.

 

  • 6.6. CMMI.

 

  6.7. METRICA 3.

Gestió i control dels sistemes d’informació

Temàtica: Ofimàtica

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *