Gestió Mediambiental: Conceptes i Implantació

Objectius

 • Sensibilitzar-se en matèria de medi ambient i aprendre els conceptes bàsics del màrqueting ecològic, sistemes de gestió mediambiental i la posada en pràctica del desenvolupament sostenible amb rendibilitat i eficàcia en tots els àmbits de l’empresa.
 • Adquirir uns coneixements genèrics sobre l’empresa, per tal de definir-hi una panoràmica general de la situació mediambiental.
 • Conèixer el concepte de sistema de gestió mediambiental i aprendre els procediments a seguir per a la seva implantació en una empresa, així com la documentació, metodologia, certificació i creació de plans d’emergència.
 • Conscienciar-se sobre la necessitat d’emprendre actuacions adreçades a la protecció i la conservació del medi ambient.

Continguts

Mòdul Gestió mediambiental: Conceptes bàsics.

UD1. El medi ambient: conceptes bàsics.

  • 1.1. Aproximació al concepte de medi ambient.

 

  • 1.2. Les polítiques ambientals: evolució a Espanya ia Europa.

 

  1.3. Instruments econòmics i fiscals per a la gestió del medi ambient.

UD2. Sistema de gestió mediambiental.

  • 2.1. L’empresa i el medi ambient.

 

  • 2.2. Què és la gestió mediambiental a l’empresa?

 

  • 2.3. Tipus de gestió mediambiental: EMAS i ISO 14001.

 

  2.4. La gestió mediambiental i el mercat: màrqueting ecològic.

UD3. La gestió mediambiental a Europa: sistema EMAS.

  • 3.1. Què és el sistema EMAS?.

 

  • 3.2. Objectius i conceptes a l’EMAS.

 

  • 3.3. Etapes per a la implantació d’un sistema de gestió mediambiental segons EMAS.

 

  3.4. Organismes d’acreditació i autorització. 3.5. Tendències recents de la gestió mediambiental a Europa.

UD4. La gestió mediambiental segons la norma ISO 14001.

  • 4.1. Sèrie de normes per a la gestió mediambiental.

 

  • 4.2. Què és la ISO 14001?

 

  4.3. Etapes per a la implantació d’un sistema de gestió mediambiental segons la ISO 14001.

UD5. Noves tendències en la gestió mediambiental.

  • 5.1. Sistemes integrats de medi ambient i qualitat.

 

  5.2. Etiquetes ecològiques i ecoproducte.

Mòdul Implantació d’un sistema de gestió mediambiental.

UD1. La revisió mediambiental inicial i lavaluació mediambiental.

  • 1.1. En què consisteix la revisió mediambiental inicial?

 

  • 1.2. Aspectes rellevants de la revisió.

 

  1.3. Metodologia i documentació de la revisió mediambiental inicial.

UD2. Documentació d’un SGMA.

  • 2.1. La documentació del GSMA.

 

  • 2.2. La política mediambiental.

 

  • 2.3. El manual de gestió mediambiental.

 

  • 2.4. Els procediments del SGMA.

 

  • 2.5. Els registres mediambientals.

 

  2.6. Control de la documentació.

UD3. Plans d’emergència.

  3.1. Els plans d’emergència. 3.2. Compliment del pla d’emergència.

UD4. La formació i comunicació.

  • 4.1. La formació ambiental a l’empresa.

 

  • 4.2. El pla de formació mediambiental.

 

  4.3. La comunicació al SGMA.

UD5. Responsabilitats en la implantació de l’SGMA.

  • 5.1. Organització de la gestió ambiental.

 

  • 5.2. Responsabilitats a l’SGMA: l’adreça i assignació de funcions.

 

  5.3. Noves tendències en la gestió mediambiental a les organitzacions: els nous perfils del responsable mediambiental.

UD6. L’auditoria de l’SGMA.

  6.1. En què consisteix l’auditoria de l’SGMA? 6.2. Metodologia i etapes d’una auditoria.

UD7. Avaluació del sistema, no-conformitats i certificació.

  • 7.1. La revisió de la gestió o avaluació.

 

  • 7.2. No conformitats.

 

  • 7.3. El pla daccions correctores.

 

  7.4. La certificació del sistema.

Gestió Mediambiental: Conceptes i Implantació

Temàtica: Sistemes de qualitat

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *