Igualtat de gènere i llenguatge inclusiu

Objectius

Sensibilitzar les persones participants en igualtat de gènere
Propiciar l’aplicació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la realitat
Visibilitzar altres formes possibles de viure la identitat i la sexualitat
Entendre com funciona el sistema patriarcal
Assolir conceptes bàsics sobre igualtat de gènere
Conèixer la forma en que es configuren els rols i estereotips de gènere
Entendre com interseccionen els diferents eixos de desigualtat
Conèixer els tipus de discriminació per raó de sexe i gènere
Identificar com la desigualtat de gènere és present a l’àmbit laboral
Sensibilitzar les persones participants sobre la violència de gènere
Conèixer l’existència i la necessitat dels plans d’igualtat i els protocols d’assetjament
Entendre la necessitat de conciliació i corresponsabilitat
Conèixer el marc normatiu
Identificar l’ús sexista del llenguatge i els seus efectes
Aprendre a aplicar la igualtat de gènere en la manera de comunicar-nos
Adquirir la capacitat d’analitzar imatges amb perspectiva de gènere
Analitzar el tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació
Reflexionar sobre la capacitat dels mitjans en la construcció de la identitat de gènere
Desenvolupar estratègies per neutralitzar els usos sexistes i androcèntrics

Continguts

Sexe – gènere
Binarisme
Diversitat sexoafectiva i LGTBIQ+
Rols i estereotips de gènere
Sistema patriarcal
Igualtat: conceptualització i tipologia
Feminisme i interseccionalitat

Igualtat de gènere i llenguatge inclusiu

Temàtica: Igualtat

Tipus de curs: Bonificat per a treballadors

Preu: A concretar

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *