Instal·lació i configuració d’aplicacions informàtiques

Objectius

 • Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’instal·lar configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.
 • En concret l’alumne serà capaç de: Instal·lar configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions especifiques.
 • Interpretar la informació relativa a la configuració dels equips informàtics per determinar l’adequada instal·lació de les aplicacions.
 • Instal·lar configurar i actualitzar les aplicacions ofimàtiques i corporatives en un equip informàtic.
 • Facilitar l’ús de les aplicacions informàtiques mitjançant l’assistència tècnica davant del mal funcionament del programa.

Continguts

UD1. Recursos i components del sistema informàtic.

  • 1.1. Eines del sistema operatiu per a l’obtenció d’informació. 1.2. Recursos de maquinari: conflictes i recursos compartits DMA E/S canals IRQ memòria maquinari forçat.

 

  1.3. L’administrador de dispositius.

UD2. Requisits del sistema exigits per les aplicacions informàtiques.

  • 2.1. Fonts d’obtenció.

 

  • 2.2. Requisits de components maquinari.

 

  • 2.3. Requisits de sistema operatiu.

 

  2.4. Altres requisits.

UD3. Tipus de llicència de programari.

  • 3.1. Tipus de programa.

 

  3.2. Drets d’autor i normativa vigent.

UD4. Instal·lació d’aplicacions informàtiques.

  • 4.1. Components d’una aplicació.

 

  • 4.2. Procediments de còpia de seguretat.

 

  • 4.3. Instal·lació i registre d’aplicacions.

 

  • 4.4. Configuració d’aplicacions ofimàtiques més comunes.

 

  4.5. Procediments de prova i verificació.

UD5. Diagnòstic i resolució d’avaries de programari.

  • 5.1. Metodologia per a la resolució de problemes.

 

  • 5.2. Programes de diagnòstic.

 

  • 5.3. Configuració dinformes derrors del sistema i de les aplicacions.

 

  • 5.4. Identificació de les fallades.

 

  5.5. Procediments comuns de solució.

UD6. Instal·lació i configuració del programari antivirus.

  • 6.1. Virus informàtics.

 

  • 6.2. Definició de programari antivirus.

 

  • 6.3. Components actius dels antivirus.

 

  • 6.4. Característiques generals dels paquets de programari antivirus.

 

  • 6.5. Instal·lació de programari antivirus.

 

  6.6. La finestra principal.

Instal·lació i configuració d’aplicacions informàtiques

Temàtica: Ofimàtica

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *