Intervenció a l’atenció sociosanitària en institucions

Objectius

 • Una vegada finalitzat el Mòdul, l’alumne serà capaç de desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària adreçades a persones dependents en l’àmbit institucional.
 • En concret l’alumne serà capaç de: Seleccionar i preparar els materials i instruments per facilitar l’observació i/o exploració dels usuaris d’acord amb el protocol establert i amb les indicacions del responsable del pla de cures.
 • Aplicar procediments de neteja i desinfecció de materials i instruments d’ús comú en l’atenció higiènica i en la cura sanitària bàsica i descriure els processos de recollida de mostres Executar les ordres de prescripció d’administració de medicació per via oral tòpica i rectal precisant el material que cal utilitzar en funció de la tècnica demandada.
 • Efectuar les tècniques de trasllat mobilització i acompanyament en la deambulació d’un usuari en funció del grau de dependència.
 • Descriure les tècniques bàsiques sanitàries d’urgències i de primers auxilis determinant la més adequada en funció de la situació .

Continguts

UD1. Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents.

  • 1.1. Situacions especials: usuaris sense família famílies desestructurades.

 

  1.2. Observació i registre de l’evolució funcional i el desenvolupament d’activitats d’atenció física. 1.3. Tipus d’ajudes tècniques i tecnològiques per a la vida quotidiana.

UD2. Participació en latenció sanitària per a persones dependents en làmbit sociosanitari.

  • 2.1. Anatomofisiologia i patologies més freqüents.

 

  • 2.2. Participació en la presa de constants vitals.

 

  • 2.3. Participació a l’administració de medicació.

 

  • 2.4. Medicació en el cas de persones amb diabetis.

 

  • 2.5. Col·laboració en l’aplicació de tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia.

 

  • 2.6. Col·laboració en l’aplicació de tractaments locals i mètodes de fred-calor.

 

  • 2.7. Ús de materials per a la medicació.

 

  • 2.8. Riscos dels medicaments.

 

  2.9. Prevenció de riscos laborals en les tasques sanitàries.

UD3. Col·laboració en la mobilització trasllat i deambulació dels usuaris.

  • 3.1. Principis anatomofisiològics de sustentació i moviment del cos humà. Patologia més freqüent. Biomecànica de les articulacions.

 

  • 3.2. Principis anatomofisiològics del sistema nerviós.

 

  • 3.3. Posicions anatòmiques.

 

  • 3.4. Principis de mecànica corporal.

 

  • 3.5. Tècniques de mobilització trasllat i deambulació.

 

  3.6. Prevenció de riscos laborals en les tasques de deambulació de trasllat i mobilització.

UD4. Prestació de primers auxilis en situacions d’urgència a institucions.

  • 4.1. Reconeixement de les situacions de risc: protocols i normes sobre quan intervenir. Avisos als professionals responsables.

 

  4.2. Tècniques d’actuació urgent. 4.3. Manteniment de farmacioles.

UD5. Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris.

  • 5.1. Aplicació d’operacions de neteja de materials sanitaris.

 

  • 5.2. Procés de desinfecció. Mètodes i materials.

 

  • 5.3. Procés d’esterilització. Mètodes i materials.

 

  • 5.4. Prevenció d’infeccions.

 

  • 5.5. Eliminació de residus sanitaris.

 

  5.6. Prevenció de riscos laborals a les tasques de neteja del material sanitari.

Avaluació i certificat: NO

Intervenció a l’atenció sociosanitària en institucions

Temàtica: Ajuda a la dependència

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *