Italià. Preparació d’examen B1

Objectius

 • Aconseguir que els alumnes: siguin capaços de treure partit a un repertori ampli però senzill de vocabulari, estructures i fórmules apreses; posin en joc els coneixements generals del món hispà (referents culturals, normes i convencions de caràcter sociocultural) que necessiten per desenvolupar-se en les diferents transaccions en què participen; es comuniquin adequadament en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat per adaptar-se a diferents situacions; s’expressin amb correcció raonable, encara que vacil·lin o facin pauses per pensar el que diran i cometin errors (especialment de pronunciació) sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió; sàpiguen com demanar a algú que aclareixi o desenvolupi el que acaba de dir; siguin capaços de fer les transaccions que es requereixen en l’organització d’un viatge o durant el desenvolupament o en situacions menys habituals en comerços, agències de lloguer de cotxes, oficines de correus, bancs, etc.; siguin capaços de plantejar queixes i de relatar detalls de situacions imprevistes (robatoris, accidents, etc.).

Continguts

UD1. Chiuso per feire.

  • 1.1. Comprensione auditiva.

 

  • 1.2. Pronuncia e intonazione.

 

  • 1.3. Compito.

 

  • 1.4. Te lo ricordi?.

 

  • 1.5. Facciamo un po di pratica: La mail.

 

  • 1.6. Le vacanze.

 

  • 1.7. Che fare in cittá?.

 

  • 1.8. Comprensione della lettura.

 

  1.9. La certeza in un´ipotesi.

UD2. Si ricomincia a lavorare.

  • 2.1. Sondaggio.

 

  • 2.2. Comprensione orale.

 

  • 2.3. Pronuncia e intonazione.

 

  • 2.4. Ora tocca a te.

 

  • 2.5. Correzione formale.

 

  • 2.6. L’Italia e la sua gente.

 

  • 2.7. Comprensione scritta.

 

  2.8. Produzione scritta.

UD3. I tempi che furono.

  • 3.1. Comprensione orale.

 

  • 3.2. Raccontare la storia.

 

  • 3.3. Il passato remoto.

 

  • 3.4. Posterirità nel passato.

 

  • 3.5. Schema dei tempi passati.

 

  • 3.6. Ora tocca a te.

 

  3.7. Pronuncia e intonazione.

UD4. Fu allira che vidi il pendolo fu.

  • 4.1. Mi raccomandi qualche libro?.

 

  • 4.2. Parliamo di libri.

 

  • 4.3. Lettura analitica.

 

  • 4.4. Correzione formale.

 

  • 4.5. Comprensione del testo.

 

  • 4.6. Compito scritto.

 

  4.7. Pronuncia.

UD5. Una serata alla scala.

  • 5.1. Compresione dell´ascolto.

 

  • 5.2. Ora tocca a te !.

 

  • 5.3. Comprensione del testo.

 

  • 5.4. Correzione formale.

 

  5.5. La causa e la conseguenza.

UD6. Non sapevo che non abitasse più qui!.

  • 6.1. Comprensione dell´ascolto.

 

  • 6.2. Correzione formale.

 

  • 6.3. Forme irregolari.

 

  • 6.4. Produzione.

 

  • 6.5. Dibattito: città o campgna.

 

  • 6.6. Comprensione del testo.

 

  6.7. Produzione libera.

UD7. Se tu sapessi….

  • 7.1. Comprensione dell´ascolto.

 

  • 7.2. Correzione formale.

 

  • 7.3. Comprensione del testo.

 

  7.4. Ora tocca a te!.

UD8. Se tu fossi stata in me avrestifatto la stessa cosa.

  • 8.1. Comprensione dell´ascolto.

 

  • 8.2. La possibilità.

 

  • 8.3. Possibilità e impossibilità.

 

  • 8.4. Mi dispiace ma.

 

  • 8.5. Le conseguenze del passato.

 

  8.6. Se fossi stato in lui.

UD9. La scuola va salvata.

  • 9.1. Comprensione dell´ascolto.

 

  • 9.2. Comprensione del testo.

 

  • 9.3. Correzione formale.

 

  • 9.4. Altri verbi ausiliari.

 

  • 9.5. Produzione orale e scritta.

 

  9.6. Si passivante.

UD10. Ho letto sul giornale che….

  • 10.1. Comprensione dell´ascolto.

 

  • 10.2. Ora tocca a te.

 

  • 10.3. Rilettura e trasformazione.

 

  • 10.4. Discorso indiretto al presente e al passato.

 

  • 10.5. Produzione orale o scritta.

 

  10.6. Analisi formale.

Avaluació i certificat: NO

Italià. Preparació d’examen B1

Temàtica: Idiomes

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *