Organització de reunions i esdeveniments

Objectius

 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius aplicant les normes de protocol, identificant-ne les característiques i recursos necessaris, i complint els objectius proposats
 • Aplicar tècniques de negociació en situacions d’organització i contractació de reunions, viatges i esdeveniments corporatius perseguint solucions de benefici mutu entre les parts
 • Determinar i emplenar la documentació corresponent als diferents instruments de cobrament i pagament convencionals i telemàtics segons la normativa vigent

Continguts

UD1. Organització de reunions.

  • 1.1. Tipus de reunions.

 

  • 1.2. Planificació de les reunions.

 

  • 1.3. Preparació de les reunions.

 

  • 1.4. Terminologia utilitzada en reunions juntes i assemblees.

 

  • 1.5. El desenvolupament de la reunió. Etapes d´una reunió. Durada pauses – esmorzar i altres).

 

  • 1.6. Tipologia i funcions dels participants en una reunió. Adreça secretari moderador tresorer vocals presentador proveïdor client i altres-.

 

  • 1.7. El paper de la secretària el dia de la reunió. Preparar comprovar atendre.

 

  1.8. Lavaluació de la reunió. Actuacions posteriors a la reunió.

UD2. La negociació.

  • 2.1. Elaboració d’un pla de negociació.

 

  • 2.2. Tipus o nivells.

 

  • 2.3. Participants.

 

  • 2.4. Fases de la negociació.

 

  • 2.5. Recursos psicològics en la negociació.

 

  • 2.6. Anàlisi dels processos i estratègies de negociació a l’empresa.

 

  2.7. Els pressupostos i contractes.

UD3. Organització d’esdeveniments.

  • 3.1. Objectius.

 

  • 3.2. Pressupost.

 

  • 3.3. Tipus d’esdeveniments atenent el seu àmbit.

 

  • 3.4. Informe del projecte detallat de l’organització de l’esdeveniment.

 

  • 3.5. Llistat de comprovacions.

 

  • 3.6. El paper de la secretària el dia de l’esdeveniment Preparar comprovar atendre.

 

  • 3.7. Condicions tècniques requerides al bé o servei contractat.

 

  • 3.8. Condicions econòmiques requerides al bé o servei contractat.

 

  • 3.9. Mitjans de cobrament i pagament convencionals i telemàtics.

 

  3.10. Documents de cobrament i pagament.

UD4. El protocol empresarial.

  • 4.1. Tractaments dins de l’empresa.

 

  • 4.2. Recepció de les visites.

 

  • 4.3. El restaurant com a part de loficina.

 

  • 4.4. RD.2099/83 Ordenament General de Precedències a l’Estat.

 

  • 4.5. El regal a l’empresa.

 

  • 4.6. L’etiqueta en homes i dones.

 

  • 4.7. Ubicació correcta dels símbols.

 

  4.8. La imatge i l’empresa.

Avaluació i certificat: NO

Organització de reunions i esdeveniments

Temàtica: Gestió empresarial

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *