Pla d’Empresa

Objectius

 • Identificar tècniques de recerca de mercats.
 • Aprendre quins factors són imprescindibles en un pla comercial o de màrqueting.
 • Conèixer com s’organitza els recursos humans d’una empresa .
 • Adquirir coneixements sobre el pla economicofinancer d’una empresa.
 • Determinar quines són les principals característiques de les diferents formes jurídiques.

Continguts

UD1. Introducció a la creació d’empreses.

  • 1.1. Mites i barreres sobre la creació d’empreses.

 

  • 1.2. Avantatges i inconvenients de la creació d’empreses.

 

  • 1.3. Definició de la idea.

 

  1.4. Emprenedors.

UD2. Estudi o investigació de mercat.

  • 2.1. Estudi extern.

 

  • 2.2. Estudi intern.

 

  • 2.3. Fonts d’informació i tècniques de recerca de mercats.

 

  • 2.4. Fitxes síntesi de recollida dinformació.

 

  2.5. Anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats).

UD3. Pla Comercial o de Màrqueting.

  • 3.1. Producte o servei.

 

  • 3.2. El preu.

 

  • 3.3. Distribució.

 

  • 3.4. Comunicació del producte/servei.

 

  3.5. Fitxa síntesi global del pla de màrqueting.

UD4. Pla de producció/prestació de serveis.

  • 4.1. Estimació del volum de producció.

 

  • 4.2. El mètode o sistema de producció i les seues fases.

 

  • 4.3. Control de producció/prestació i de qualitat.

 

  4.4. Fitxa síntesi global del pla de producció.

UD5. Pla de recursos humans.

  • 5.1. L’empresa com a organització.

 

  • 5.2. Descripció de llocs de treball.

 

  • 5.3. La selecció de personal.

 

  • 5.4. Motivació i política retributiva.

 

  5.5. Fitxes síntesi global del pla de RRHH.

UD6. Pla econòmic/financer.

  • 6.1. Pla d’inversions inicials.

 

  • 6.2. Pla de finançament.

 

  • 6.3. Els estats comptables.

 

  • 6.4. Anàlisi Econòmic-Financer (o dels estats comptables).

 

  6.5. Fitxes síntesi global del pla Economicofinancer.

UD7. Pla Jurídic/Mercantil.

  • 7.1. Elecció de la forma jurídica.

 

  • 7.2. Tràmits de constitució i posada en marxa.

 

  7.3. Fitxes síntesi global del pla Juridicomercantil.

Pla d’Empresa

Temàtica: Gestió empresarial

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *