Programació d’aplicacions Android

Objectius

Programar aplicaciones de dispositivos móviles Android.

Continguts

UD1. INTRODUCCIÓ. HISTÒRIA, LA SEVA ARQUITECTURA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS.

UD2. ENTORN DE TREBALL. CICLE DE VIDA DE LES APLICACIONS. COMPONENTS DE LA

APLICACIÓ.

UD3. ACTIVITATS: SERVEIS, INTENCIONS, PROVEÏDORS DE CONTINGUTS.

UD4. CONTROLS COMUNS.

4.1. Afegeix un text View. Edit Text. Botons i llistes.

4.2. Widgets bàsics d’Android.

4.3. Contenidors a Android: tipus de layouts

4.4. Cicle de vida una Activity. controls de selecció a Android: els Adaptadors.

4.5. Utilització de menús.

4.6. Tipus d’esdeveniments: esdeveniments de pàgina, botons, teclat. Escoltar esdeveniments de clic.

4.7. Ús dels sensors del dispositiu, l’acceleròmetre, el bluetooth, el sistema multitouch de la pantalla.

4.8. Localització GPS amb Android: geolocalització. Usant preferències en Android.

4.9. Bases de dades i fitxers XML.

4.10. Funcionalitats.

4.11. Pedaçar fitxers.

UD5. SERVICIS:

5.1. Mapes a Android.

5.2. Interfície Gràfica.

UD6. CREAR UNA APLICACIÓ.

6.1. Fitxer de manifest.

6.2. Configurar el Plugin ADT i el SDK Android. Crear una AVD.

6.3. Interfície d’usuari a Android.

6.4. Integrar un menú bàsic. Editar. Crear formularis.

6.5. Estats duna aplicació. Ús de l’ArrayAdapter.

6.6. Ús del CursorAdapter.

6.7. Editor de bases de dades SQLite.

6.8. Crear un servei. Arrencar i aturar el servei. Connectar i desconnectar el servei.

6.9. Aprendre a instal·lar l’IDE Eclipse.

6.10. Api de Google Maps.

6.11. Preparació de l’aplicació: anomenar. Restes de traces de codi i debug.

6.12. Signatura.

6.13. Publicació.

6.14. Actualitzacions.

Avaluació i certificat: NO

Programació d’aplicacions Android

Temàtica: Ofimàtica

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *