Seminari de tancament contable

Objectius

Dotar al comptable dels coneixements necessaris per un correcte tancament comptable.
Concretar un pla de treball per efectuar adequadament el tancament comptable de l’exercici.
Facilitar al comptable els recursos necessaris per portar un control sobre el tancament i optimitzar les seves tasques.

Continguts

Introducció al cicle comptable
Operacions d’immobilitzat
Amortitzacions
Canvis de criteri, errors i estimacions comptables
Deterioraments d’existències, immobilitzat, clients i inversions
Periodificacions d’ingressos i despeses. Tall d’operacions
Possibles contingències fiscals
Provisions per operacions comercials
Check-list tancament comptable

Seminari de tancament contable

Temàtica: Gestió empresarial

Tipus de curs: Bonificat per a treballadors

Preu: A concretar

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *