Tècniques de disseny gràfic corporatiu

Objectius

 • Aplicar criteris d’identitat corporativa, traslladant-los de manera creativa al disseny publicitari i al mitjà de publicació.
 • Analitzar les característiques de diferents tipus de materials de caràcter publipromocional i informatiu en diferents suports convencionals i «on line».
 • Aplicar tècniques de comunicació persuasiva i identificar els estils propis de la comunicació comercial i informativa de l’empresa per a l’elaboració i la difusió de materials publi-promocionals.
 • Seleccionar continguts, imatges i textos, necessaris per a l’elaboració de fullets, cartells i materials publi-promocionals senzills, d’acord amb criteris preestablerts i respectant la normativa vigent i identitat corporativa.
 • Elaborar esbossos de materials de caràcter publi- promocional, fulletons i cartells no complexos, aplicant tècniques de disseny i utilitzant aplicacions informàtiques de disseny a nivell usuari.

Continguts

UD1. Imatge i identitat corporativa.

  • 1.1. Identitat corporativa.

 

  • 1.2. Imatge gràfica.

 

  • 1.3. Disseny gràfic i comunicació corporativa.

 

  1.4. Elaboració d’un Briefing per a una agència de publicitat.

UD2. Elaboració de materials de màrqueting i comunicació senzills.

  • 2.1. Principis i elements de composició.

 

  • 2.2. Estils de comunicació persuasiva i no persuasiva.

 

  • 2.3. Elaboració de missatges Publipromocionals per als materials de màrqueting i comunicació.

 

  • 2.4. Fonts d’informació i bancs d’imatges.

 

  2.5. Selecció de continguts, imatges i textos per a materials de comunicació de l’empresa.

UD3. Autoedició de fullets i materials de comunicació senzills.

  • 3.1. La línia gràfica impresa: papereria corporativa.

 

  • 3.2. Tècniques de disseny gràfic en materials Publipromocionals senzills.

 

  3.3. Utilització de programari de Disseny Gràfic en entorns d’usuari.

Tècniques de disseny gràfic corporatiu

Temàtica: Ofimàtica

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *