TP Francès. Preparació d’examen A1

Objectius

  • Comprendre el sentit general, els punts principals i informació de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.
  • ), articulats a una velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat.
  • Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.

li>

 • Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
 • Comunicar-se de manera comprensible, encara que resultin evidents l’accent estranger, les pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels interlocutors per mantenir la comunicació.
 • Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i vocabulari al seu major part freqüent.
 • Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials.
 • Aquests textos es referiran principalment a l’àmbit personal i públic.

Continguts

UD1. On commence à parler français. Empezamos a hablar en francés.

  • 1.1. Se familiariser avec les sons français et l´alphabet.

 

  • 1.2. Premiers mots Français.

 

  1.3. Premières réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD2. Parlons français. Présentons-nous. Hablamos francés. Nos presentamos.

  • 2.1. Compréhension Orale.

 

  • 2.2. Compréhension Écrite.

 

  • 2.3. Expression Orale.

 

  • 2.4. Interaction Orale.

 

  • 2.5. Expression Écrite.

 

  2.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD3. Les nationalités.on se présente. On se salue. Nos saludamos entre las distintas nacionalidades.

  • 3.1. Compréhension orale.

 

  • 3.2. Compréhension écrite.

 

  • 3.3. Expression orale.

 

  • 3.4. Interaction orale.

 

  • 3.5. Expression écrite.

 

  3.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD4. C´est quand ?. Aprendemos a situarnos en el tiempo.

  • 4.1. Compréhension orale.

 

  • 4.2. Compréhension écrite.

 

  • 4.3. Expression orale.

 

  • 4.4. Interaction orale.

 

  • 4.5. Expression écrite.

 

  4.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD5. La classe. Sa description. Ses meubles. Nuestra clase y su descripción.

  • 5.1. Compréhension orale.

 

  • 5.2. Compréhension écrite.

 

  • 5.3. Expression orale.

 

  • 5.4. Interaction orale.

 

  • 5.5. Expression écrite.

 

  5.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD6. Au bureau. Au travail. En la oficina, en el trabajo.

  • 6.1. Compréhension orale.

 

  • 6.2. Compréhension écrite.

 

  • 6.3. Expression orale.

 

  • 6.4. Interaction orale.

 

  • 6.5. Expression écrite.

 

  6.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD7. La maison. La famille. Les numéros. La casa, la familia, los números.

  • 7.1. Compréhension orale.

 

  • 7.2. Compréhension écrite.

 

  • 7.3. Expression orale.

 

  • 7.4. Interaction orale.

 

  • 7.5. Expression écrite.

 

  7.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD8. Le lieu de travail. El lugar de trabajo.

  • 8.1. Compréhension orale.

 

  • 8.2. Compréhension écrite.

 

  • 8.3. Expression orale.

 

  • 8.4. Interaction orale.

 

  • 8.5. Expression écrite.

 

  8.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD9. Nous avons une famille. On s´habille comment?. Tenemos una familia, ¿cómo nos vestimos?.

  • 9.1. Compréhension orale.

 

  • 9.2. Compréhension écrite.

 

  • 9.3. Expression orale.

 

  • 9.4. Interaction orale.

 

  • 9.5. Expression écrite.

 

  9.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD10. On se décrit. Nos describimos.

  • 10.1. Compréhension orale.

 

  • 10.2. Compréhension écrite.

 

  • 10.3. Expression orale.

 

  • 10.4. Interaction orale.

 

  • 10.5. Expression écrite.

 

  10.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD11. Quel temps fait-il. La météo. Qué tiempo hace.

  • 11.1. Compréhension orale.

 

  • 11.2. Compréhension écrite.

 

  • 11.3. Expression orale.

 

  • 11.4. Interaction orale.

 

  • 11.5. Expression écrite.

 

  11.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD12. Les activités quotidiennes. Las actividades cotidianas.

  • 12.1. Compréhension orale.

 

  • 12.2. Compréhension écrite.

 

  • 12.3. Expression orale.

 

  • 12.4. Interaction orale.

 

  • 12.5. Expression écrite.

 

  12.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD13. Nous allons faire des courses. Vamos de compras.

  • 13.1. Compréhension orale.

 

  • 13.2. Compréhension écrite.

 

  • 13.3. Expression orale.

 

  • 13.4. Interaction orale.

 

  • 13.5. Expression écrite.

 

  13.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD14. Nos actions au passé. Nuestros hechos en el pasado.

  • 14.1. Compréhension orale.

 

  • 14.2. Compréhension écrite.

 

  • 14.3. Expression orale.

 

  • 14.4. Interaction orale.

 

  • 14.5. Expression écrite.

 

  14.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

 

UD15. Faire le bilan. Hacemos balance.

15.1. Compréhension orale.
15.2. Compréhension écrite.
15.3. Expression orale.
15.4. Interaction orale.
15.5. Expression écrite.
15.6. Réflexions lexicales, phonologiques et grammaticales.

Avaluació i certificat: NO

TP Francès. Preparació d’examen A1

Temàtica: TP, Idiomes

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *