TP Gestió de la qualitat ISO (9001/2015)

Objectius

 • Conèixer els conceptes de normalització, acreditació i certificació.
 • Analitzar i comprendre els diferents punts de la norma iso 9001:2015.
 • Aprendre a utilitzar la norma iso 9001:2015 en la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat.
 • Conèixer com es fa una auditoria del sistema de gestió de qualitat.
 • Identificar els diferents costos de qualitat.< /li>

Continguts

UD1. Normalització, Certificació i Acreditació.

  • 1.1. Normalització.

 

  • 1.2. Certificació.

 

  • 1.3. Acreditació.

 

  • 1.4. Els vuit principis de gestió de la qualitat.

 

  • 1.5. Enfocament basats en processos.

 

  • 1.6. Relació amb la norma ISO 9004.

 

  1.7. Compatibilitat amb un altre sistema de gestió.

UD2. Sistemes de gestió de la qualitat i documentació general.

  • 2.1. Sistemes de gestió de la qualitat.

 

  • 2.2. Requisits de la documentació.

 

  • 2.3. Manual de Qualitat.

 

  2.4. Control dels documents.

UD3. Requisits de la norma ISO 9001:2015. Responsabilitat de la direcció.

  • 3.1. Introducció.

 

  • 3.2. Compromís de la direcció.

 

  • 3.3. Política de qualitat.

 

  • 3.4. Responsabilitat, autoritat i comunicació.

 

  3.5. Revisió per la direcció.

UD4. Planificació de la realització del producte i processos relacionats amb el client.

  • 4.1. Realització de producte.

 

  • 4.2. Processos relacionats amb el client.

 

  4.3. Informació externa: Benchmarking.

UD5. Disseny i desenvolupament, Recursos Humans i compres.

  • 5.1. Disseny i desenvolupament.

 

  • 5.2. Gestió dels recursos.

 

  • 5.3. Infraestructura.

 

  • 5.4. Ambient de treball.

 

  5.5. Compres.

UD6. Producció i prestació del servei.

  • 6.1. Control de la producció i de la prestació del servei.

 

  6.2. Control dels equips de seguiment i mesurament.

UD7. Mesurament, control del producte no conforme, anàlisi de dades i millora.

  • 7.1. Mesurament, anàlisi i millora.

 

  • 7.2. Control del producte no conforme.

 

  • 7.3. Seguiment i mesurament.

 

  • 7.4. Anàlisi de dades.

 

  7.5. Millora.

UD8. Implantació d’un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la ISO 9001:2015. 8.1. Sistemes de gestió de la qualitat.
8.2. Fases per a la implantació dun sistema de gestió de la qualitat.
8.3. Claus de l’èxit d’un projecte d’implantació de la qualitat.

UD9. Auditoria del sistema de gestió de la qualitat.

  • 9.1. Introducció.

 

  • 9.2. Tipus d’auditories.

 

  • 9.3. Objectiu i freqüència de les auditories.

 

  • 9.4. Metodologia de l’auditoria de qualitat.

 

  9.5. Funcions i responsabilitats de l’auditor. 9.6. La pràctica de l’auditoria.

UD10. La gestió de la qualitat segons l’EFQM.

  • 10.1. Orígens del model europeu d’excel·lència empresarial.

 

  10.2. Excel·lència en la gestió: fonaments.

UD11. La gestió de la qualitat segons la qualitat total.

  • 11.1. Origen del concepte de qualitat total.

 

  • 11.2. El concepte de qualitat total.

 

  11.3. Sistemes de qualitat basats en la qualitat total.

UD12. Costos de qualitat.

  • 12.1. Introducció.

 

  • 12.2. El concepte de “cost de qualitat”.

 

  • 12.3. Tipus de cost de qualitat.

 

  • 12.4. Cost total de la qualitat.

 

  12.5. Els costos de la qualitat i competitivitat de l’empresa.

TP Gestió de la qualitat ISO (9001/2015)

Temàtica: Sistemes de qualitat

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *