TP Italià. Preparació d’examen A2

Objectius

  • Comprendre el sentit general, els punts principals i informació de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.
  • ), articulats a una velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat.
  • Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.
 • Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
 • Comunicar-se de manera comprensible, encara que resultin evidents l’accent estranger, les pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels interlocutors per mantenir la comunicació.
 • Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i vocabulari al seu major part freqüent.
 • Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials.
 • Aquests textos es referiran principalment a l’àmbit personal i públic.

Continguts

UD1. Prima unità: sono finite le vacanze!.

  • 1.1. Sono fi nite le vacanze!.

 

  • 1.2. Esercizi.

 

  • 1.3. Produzione scritta.

 

  • 1.4. Volevo i pantaloni.

 

  • 1.5. Comprensione scritta.

 

  • 1.6. Gioco.

 

  1.7. Pronuncia e intonazione.

UD2. Seconda unità: un incidente stradale.

  • 2.1. Un incidente stradale.

 

  • 2.2. Imperativo formale.

 

  • 2.3. Interazione.

 

  • 2.4. L’imperativo informale.

 

  • 2.5. Comprensione scritta.

 

  2.6. Pronuncia e intonazione.

UD3. Terza unità: al pronto soccorso.

  • 3.1. Al pronto soccorso.

 

  • 3.2. Imperativo del tu + pronomi.

 

  • 3.3. Imperativo informale negativo (tu).

 

  • 3.4. Ogni male ha il suo rimedio.

 

  • 3.5. Comprensione scritta.

 

  • 3.6. Compito scritto.

 

  3.7. Pronuncia e intonazione.

UD4. Quarta unità: gli esami.

  • 4.1. Gli esami.

 

  • 4.2. Comparativi.

 

  • 4.3. Comprensione orale.

 

  • 4.4. Compito scritto.

 

  • 4.5. Dimostrativi.

 

  4.6. Lettura e comprensione.

UD5. Quinta unità: il concorso di cucina.

  • 5.1. Comprensione e pronuncia.

 

  • 5.2. Ora tocca a te!.

 

  • 5.3. Futuro anteriore.

 

  • 5.4. Comprensione scritta.

 

  • 5.5. Produzione scritta.

 

  5.6. Pronome ne.

UD6. Sesta unità: appuntamento per venerdì.

  • 6.1. Comprensione e pronuncia.

 

  • 6.2. Produzione scritta.

 

  • 6.3. Altri usi del futuro.

 

  • 6.5. Comprensione scritta.

 

  • 6.6. Produzione scritta.

 

  6.7. Pronome ci.

UD7. Settima unità: la partenza.

  • 7.1. Comprensione dell’ascolto e pronuncia.

 

  • 7.2. Correzione formale.

 

  • 7.3. Per scusarsi.

 

  • 7.4. Compito scritto.

 

  • 7.5. Comprensione scritta.

 

  7.6. Pronuncia e intonazione.

UD8. Ottava unità: viaggio a roma.

  • 8.1. Il viaggio.

 

  • 8.2. Il condizionale composto.

 

  • 8.3. Certo, forse, non.

 

  • 8.4. Comparativi.

 

  • 8.5. Comparativi fra verbi.

 

  8.6. Comprensione e produzione scritta.

UD9. Nona unità: come sarebbe stato bello.

  • 9.1. Comprensione orale.

 

  • 9.2. Correzione formale.

 

  • 9.3. Aiutiamo dani!.

 

  • 9.4. Compito scritto.

 

  • 9.5. Comprensione scritta.

 

  9.6. Pronuncia e intonazione.

UD10. Decima unità: il lavoro.

  • 10.1. Il lavoro.

 

  • 10.2. Le opinioni.

 

  • 10.3. Comparativi particolari.

 

  • 10.4. I tempi.

 

  • 10.5. Il colloquio di lavoro.

 

  • 10.6. Comprensione scritta.

 

  10.7. Pronuncia e intonazione.

UD11. Undicesima unità: mamma mia che bambini!.

  • 11.1. Per cominciare.

 

  • 11.2. Momento grammaticale.

 

  • 11.3. I superlativi.

 

  • 11.4. Comprensione scritta.

 

  11.5. Compito scritto.

UD12. Dodicesima unità: è possibile.

  • 12.1. Per cominciare.

 

  • 12.2. Momento grammaticale.

 

  • 12.3. Compito scritto.

 

  • 12.4. Aver fatto.

 

  • 12.5. Pronomi impersonali.

 

  • 12.6. Comprensione scritta.

 

  12.7. Pronuncia e intonazione.

UD13. Tredicesima unità: un treno che parta.

  • 13.1. Un treno che parta.

 

  • 13.2. Momento grammaticale.

 

  • 13.3. Comprensione scritta.

 

  13.4. Pronuncia e intonazione.

UD14. Quattordicesima unità: prima che sia tardi.

  • 14.1. Prima che sia tardi.

 

  • 14.2. Momento gramaticale.

 

  • 14.3. Tocca a te.

 

  14.4. Correzione formale.

UD15. Quindicesima unità: tutto arriverà… Ovvero chi vivrà vedrà.

  • 15.1. Il giorno arriva.

 

  • 15.2. Correzione formale.

 

  • 15.3. Ci sono modi e modi.

 

  • 15.4. Pronuncia e intonazione.

 

  15.5. Compito scritto.

TP Italià. Preparació d’examen A2

Temàtica: TP, Idiomes

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *