TP Plans d’Evacuació i Emergències

Objectius

 • Aprendre els continguts del manual d’autoprotecció.
 • Determinar en què consisteix un pla d’emergències.
 • Aprendre pautes per implantar un pla d’emergències.
 • Conèixer els mitjans que hi ha per prevenir els incendis.

Continguts

UD1. Marc normatiu.

  • 1.1. Llei de prevenció de riscos laborals.

 

  1.2. Reial decret 393/2007 de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, els establiments i les dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència.

UD2. Plans d’emergència a l’empresa.

  • 2.1. Objectius i desenvolupament.

 

  • 2.2. Factors de risc.

 

  • 2.3. Accions que cal emprendre en cada cas.

 

  • 2.4. Equips d’autoprotecció, la composició i la denominació.

 

  • 2.5. Criteris de selecció dels components dels equips d’autoprotecció.

 

  2.6. Esquemes operacionals. Desenvolupament del pla d’emergència.

UD3. Evacuació i plans d’emergència.

  • 3.1. Avaluació del risc.

 

  3.2. Mitjans de protecció.

UD4. Implantació del pla d’emergències.

  • 4.1. Finalitat.

 

  • 4.2. Responsabilitat.

 

  • 4.3. Organització.

 

  • 4.4. Metodologia d’aplicació.

 

  • 4.5. Manteniment.

 

  • 4.6. Simulacres.

 

  • 4.7. Programa d’implantació.

 

  • 4.8. Programa de manteniment.

 

  4.9. Investigació de sinistres.

UD5. Prevenció de riscos dincendi.

  • 5.1. Introducció.

 

  • 5.2. Descripció de l’incendi.

 

  • 5.3. Activitats associades.

 

  • 5.4. Causalitat.

 

  • 5.5. Tipologia dels efectes i conseqüències.

 

  5.6. Resposta preventiva.

UD6. Primers auxilis.

  • 6.1. Conductes davant d’un accident.

 

  • 6.2. Ferides i hemorràgies.

 

  • 6.3. Cremades.

 

  • 6.4. Accidents produïts per l’electricitat.

 

  • 6.5. Asfíxies d’origen no elèctric.

 

  • 6.6. Traumatismes i fractures.

 

  6.7. Altres normes de primers auxilis.

Annex 1: Llista de comprovació prèvia a l’elaboració del pla d’emergència.

Annex 2: Definicions i termes utilitzats en la protecció contra els incendis i els plans d’emergències.

TP Plans d’Evacuació i Emergències

Temàtica: TP, PRL

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *