TP PowerPoint 2013

Objectius

Objectius generals:

 • Dotar els participants dels coneixements necessaris que els permeti desenvolupar competències i qualificacions bàsiques en el lloc de treball per tal de millorar-ne la professionalitat i proporcionar-li una major estabilitat al mercat laboral.
 • Ensenyar als participants els coneixements teòrics i pràctics necessaris per al maneig del programa powerpoint en la versió 2013 com a aplicació informàtica indispensable per a la realització de tot tipus de presentacions en l’exercici de les tasques pròpies de la seva lloc de treball.
 • Dotar els participants de la destresa i pràctica necessària per desenvolupar-se amb facilitat en el maneig d’aquest programa informàtic, ampliant així els seus coneixements personals i professionals per incrementar la seva adaptació a la evolució de les professions, a les noves exigències al mercat laboral ia la mobilitat i/o promoció a l’ocupació.

Objectius específics:

 • Aprendre a realitzar presentacions eficaces i espectaculars obtenint el màxim rendiment del programa sense necessitat de coneixements previs.
 • Conèixer i utilitzar els diferents elements que es poden incorporar en una presentació de powerpoint: imatges, textos, objectes, organigrames, gràfics, taules i dibuixos.
 • Aprendre a configurar l’animació d’una presentació utilitzant tots els recursos existents al programa: efectes, sons, pel·lícules, vídeos.
 • Dissenyar presentacions complexes.</li >

Continguts

UD1. Introducció al Microsoft PowerPoint.

  • 1.1. Què és Microsoft PowerPoint?.

 

  • 1.2. Disseny de les Presentacions.

 

  • 1.3. Avaluació dels Resultats.

 

  • 1.4. Organització i Arxiu de les Presentacions.

 

  • 1.5. Lliurament del Treball Realitzat.

 

  • 1.6. Microsoft PowerPoint 2013. Requisits del Sistema.

 

  • 1.7. Instal·lació de PowerPoint.

 

  • 1.8. Inici de Sessió a Microsoft PowerPoint.

 

  • 1.9. La Finestra Principal de PowerPoint.

 

  1.10. Ajuts al Microsoft PowerPoint 2013.

UD2. Primers Passos amb el Microsoft PowerPoint.

  • 2.1. Explorador de Plantilles.

 

  • 2.2. Les Diferents Vistes de PowerPoint.

 

  • 2.3. Operacions amb Arxius.

 

  2.4. Compatibilitat amb Versions Anteriors.

UD3. Iniciant una presentació nova.

  • 3.1. Crear Nova Presentació a Blanco.

 

  • 3.2. Crear Nova Presentació mitjançant una Plantilla.

 

  • 3.3. Edició de Diapositives.

 

  • 3.4. Inserir una nova diapositiva.

 

  • 3.5. Inserir diapositives procedents d’una altra presentació.

 

  3.6. Vista Prèvia de la Presentació.

UD4. Operacions Bàsiques amb Text.

  • 4.1. Inserir text en una diapositiva.

 

  • 4.2. Numeració i Vinyetes.

 

  • 4.3. Encapçalat i Peu de Pàgina.

 

  4.4. Inserir Notes a l’Orador.

UD5. Operacions avançades amb text.

  • 5.1. Selecció de Text.

 

  • 5.2. Format de Text.

 

  • 5.3. Format de Paràgraf.

 

  • 5.4. La Mini Barra d’Eines.

 

  • 5.5. WordArt.

 

  • 5.6. Edició de Text.

 

  • 5.7. Desfer i Refer Operacions.

 

  5.8. Millora i Correcció del Text.

UD6. Edició Avançada de les Diapositives.

  • 6.1. Utilitzar Colors o Textures per al Fons de la Diapositiva.

 

  • 6.2. Aplicar Dissenys de Diapositiva.

 

  • 6.3. Modificar Temes.

 

  • 6.4. Estils de Fons.

 

  • 6.5. Ordenar les Diapositives dins una Presentació.

 

  6.6. Desa com a Plantilla.

UD7. Inserció d’Objectes a la Diapositiva.

  • 7.1. Què és un Objecte?.

 

  • 7.2. Inserció d’Imatges Predissenyades.

 

  • 7.3. Inserció d’Imatges des d’Arxiu.

 

  • 7.4. Inserció de Formes Predefinides.

 

  • 7.5. Creació de Text Artístic.

 

  • 7.6. SmartArt.

 

  • 7.7. Quadres de Text.

 

  • 7.8. Inserir Símbols.

 

  • 7.9. Equacions.

 

  • 7.10. Creació de Gràfics.

 

  7.11. Ús del Portapapers.

UD8. Treball Avançat amb Objectes.

  • 8.1. Taules.

 

  • 8.2. Àudio i Vídeo.

 

  8.3. Treball amb Objectes.

UD9. Revisar, Documentar i Imprimir una presentació.

  • 9.1. Revisar Presentació.

 

  • 9.2. Documentació de la Presentació.

 

  • 9.3. Ocupació de Patrons.

 

  9.4. Impressió i Presentació de Diapositives en Diferents Suports.

UD10. Presentació de diapositives.

  • 10.1. Animació d’Elements.

 

  • 10.2. Transició de Diapositives.

 

  • 10.3. Selecció d’Intervals de Temps.

 

  • 10.4. Configuració de la Presentació.

 

  • 10.5. Connexió a un Projector i Configuració.

 

  • 10.6. Assaig de la Presentació.

 

  10.7. Projecció de la Presentació.

Solucions.

TP PowerPoint 2013

Temàtica: TP, Ofimàtica

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *