TP PRL per a Operaris de Carretons Elevadors

Objectius

  • Conèixer la normativa referent a l’ús de carretons elevadors.
  • Distingir les diferents classes de màquines.
  • Identificar els diferents elements de les màquines.
  • Potenciar la cultura de la seguretat en l’ús de carretons elevadors.

Continguts

UD1. Introducció als Riscos en el Treball.

  • 1.1. Introducció.

 

  • 1.2. El treball i la salut.

 

  • 1.3. Els danys derivats del treball.

 

  1.4. Els costos de la sinistralitat laboral.

UD2. Marc Normatiu Bàsic en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

  • 2.1. Introducció.

 

  • 2.2. Antecedents normatius.

 

  • 2.3. Directives europees.

 

  • 2.4. Legislació nacional.

 

  2.5. Drets i deures bàsics en matèria de prevenció de riscos.

UD3. Els Riscos Relacionats amb els espais i els equips de treball.

  • 3.1. Introducció.

 

  • 3.2. Les condicions dels locals de treball.

 

  • 3.3. Les condicions dels equips de treball: les màquines.

 

  • 3.4. Les condicions de les eines.

 

  • 3.5. La manipulació manual de càrregues.

 

  • 3.6. El transport de càrregues.

 

  • 3.7. Les condicions d’emmagatzematge.

 

  • 3.8. El risc dincendi.

 

  3.9. El risc elèctric.

UD4. Els contaminants ambientals presents a la feina.

  • 4.1. Introducció.

 

  • 4.2. Els contaminants químics.

 

  • 4.3. Els contaminants físics.

 

  • 4.4. Els contaminants biològics.

 

  4.5. Mètodes generals de protecció contra els factors ambientals del treball.

UD5. Els riscos relacionats amb lorganització del treball.

  • 5.1. Introducció.

 

  • 5.2. La càrrega de treball.

 

  5.3. Els riscos derivats de factors psicològics i socials.

UD6. Les tècniques de control i protecció De riscos.

  • 6.1. Introducció.

 

  • 6.2. Les tècniques científiques de prevenció de riscos.

 

  • 6.3. Sistemes elementals de control i protecció de riscos.

 

  6.4. El control de la salut del treballador.

UD7. Els plans d’emergència i evacuació.

  • 7.1. Introducció.

 

  • 7.2. El Pla d’Emergència: Definició i Objectius.

 

  • 7.3. Equips d’Emergència: Composició i funcions.

 

  7.4. Fases d’un pla d’emergència. 7.5. El pla d’autoprotecció.

UD8. La gestió de la prevenció de riscos a l’empresa.

  • 8.1. Introducció.

 

  • 8.2. El sistema de gestió de la Prevenció de Riscos Laborals.

 

  • 8.3. Organització del treball preventiu: Instruments i Rutines Bàsiques.

 

  • 8.4. Modalitats per organitzar la prevenció a l’empresa.

 

  • 8.5. Consulta i participació dels treballadors en matèria preventiva.

 

  8.6. Organismes relacionats amb la seguretat i salut a la feina.

UD9. Els primers auxilis a l’empresa.

  • 9.1. Introducció.

 

  • 9.2. en què consisteixen els Primers Auxilis?.

 

  • 9.3. Actuacions a realitzar davant d’un accidentat.

 

  • 9.4. Formació i mitjans adequats per a realitzar accions de Socorrisme Laboral.

 

  9.5. Les tècniques de reanimació en cas d’emergències mèdiques.

UD10. La Prevenció de Riscos per als Conductors de Carretons.

  • 10.1. Introducció.

 

  • 10.2. La Prevenció de Riscos per als Conductors de Carretons.

 

  • 10.3. Normativa específica.

 

  • 10.4. L’Avaluació de Riscos a Carretons Elevadors.

 

  • 10.5. qui ha de fer una Avaluació de Riscos?.

 

  • 10.6. Legislació aplicable.

 

  • 10.7. què és un Carretó Elevador?

 

  • 10.8. Principals components d’un carretó.

 

  • 10.9. Diferents classes de Carretons Elevadors.

 

  • 10.10. Riscos habituals dels Carretons Elevadors.

 

  10.11. Normes Preventives.

UD11. Diferents tipus de Carretons Elevadors.

  • 11.1. Introducció.

 

  • 11.2. Tipus de carretons segons la font d’energia utilitzada.

 

  • 11.3. Carretons elevadors elèctrics.

 

  • 11.4. Carretons elevadors tèrmics.

 

  • 11.5. Tricicles.

 

  • 11.6. Transpaleta.

 

  • 11.7. Apilador.

 

  • 11.8. Retràctil.

 

  • 11.9. Recollits a baix nivell.

 

  • 11.10. Carretons de gran altura i passadís estret.

 

  • 11.11. Trilateral.

 

  • 11.12. Tractors d’arrossegament.

 

  11.13. Plataformes elevadores.

UD12. Manteniment de Carretons Elevadors.

  • 12.1. Introducció.

 

  • 12.2. Els elements que cal revisar.

 

  • 12.3. Anomalies més freqüents que poden ocórrer als Carretons Elevadors.

 

  • 12.4. Revisions de manteniment.

 

  • 12.5. Classes de manteniment.

 

  • 12.6. Responsabilitats del conductor.

 

  • 12.7. Manteniment de carretons tèrmics.

 

  12.8. Pla de manteniment en tot tipus de carretons.

UD13. Maneig de carretons elevadors i regles de seguretat.

  • 13.1. Utilització: normes bàsiques per al maneig segur d’un carretó.

 

  • 13.2. Condicions del lloc de treball.

 

  • 13.3. Elements de seguretat d’un carretó elevador.

 

  • 13.4. Conducció.

 

  • 13.5. L’estabilitat del Carretó i la Càrrega.

 

  • 13.6. Posada en marxa.

 

  • 13.7. Càrrega i descàrrega.

 

  • 13.8. El transport de càrregues.

 

  • 13.9. Càrregues rodones.

 

  • 13.10. Característiques bàsiques de seguretat i ergonomia.

 

  • 13.11. Ergonomia als carretons elèctrics.

 

  • 13.12. Equipos de protecció personal del conductor.

 

  • 13.13. Estacionament.

 

  • 13.14. Repostatge.

 

  • 13.15. Recepció a l’interior d’un vehicle.

 

  13.16. Requeriment Psico – Físic dels conductors.

Annex 1: Normativa per ordre cronològic.

Annex 2: Glossari.< /strong>

Annex 3: Llei de Prevenció de Riscos laborals.

TP PRL per a Operaris de Carretons Elevadors

Temàtica: TP, PRL

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *