TP RCP Bàsica i Primers Auxilis

Objectius

 • Saber diagnosticar i reaccionar davant d’una parada cardiorespiratòria.
 • Conèixer diferents tècniques de suport vital bàsic.
 • Reconèixer diferents situacions d’urgències i saber com afrontar-les.</li >

Continguts

UD1. Introducció als primers auxilis.

  • 1.1. El dret a ser atès i el deure atendre.

 

  • 1.2. Conceptes bàsics sobre els primers auxilis.

 

  • 1.3. Terminologia clínica.

 

  • 1.4. Anatomia i funció del cos humà.

 

  1.5. Valoració del lesionat.

UD2. Ressuscitació cardiopulmonar.

  • 2.1. Introducció.

 

  • 2.2. Breu fisiopatologia de la parada cardiopulmonar.

 

  • 2.3. Definició i diagnòstic.

 

  • 2.4. Actuació davant d’una PCR.

 

  • 2.5. Justificació de la necessitat aprendre RCP.

 

  • 2.6. Ressuscitació cardiopulmonar.

 

  • 2.7. Inici i fi de les maniobres de RCP.

 

  • 2.8. Suport vital.

 

  • 2.9. Qui pot fer RCP o Suport Vital?.

 

  2.10. Risc de contagi.

UD3. RCP bàsica en adults.

  • 3.1. Seqüència d’actuació.

 

  • 3.2. Quan no realitzeu la RCP.

 

  3.3. quan suspendre la RCP.

UD4. RCP bàsica en nens.

  • 4.1. Introducció.

 

  • 4.2. PCR als nens.

 

  • 4.3. Concepte RCP bàsica en nens.

 

  • 4.4. Seqüència d’actuació.

 

  4.5. Quan aturar les maniobres de RCP.

UD5. Problemes respiratoris.

  • 5.1. Obstrucció de la via aèria per un objecte.

 

  • 5.2. Maniobra d’Heimlich.

 

  • 5.3. Incisió Cricotiroïdal.

 

  5.4. Ofegament.

UD6. Problemes traumatològics.

  • 6.1. Introducció.

 

  • 6.2. Politraumatisme.

 

  • 6.3. Traumatisme columna vertebral.

 

  • 6.4. Traumatisme cranioencefàlic.

 

  • 6.5. Inconsciència.

 

  • 6.6. Esquinç.

 

  • 6.7. Luxacions.

 

  • 6.8. Fractures.

 

  6.9. Sistemes d’immobilització.

UD7. Hemorràgies i ferides.

  • 7.1. Introducció.

 

  • 7.2. Ferides.

 

  7.3. Hemorràgia.

UD8. Mossegades i picades.

  • 8.1. Introducció.

 

  • 8.2. Mossegades.

 

  8.3. Picades.

UD9. Intoxicacions.

  • 9.1. Introducció.

 

  • 9.2. Introducció per gasos.

 

  • 9.3. Intoxicació per agents químics.

 

  • 9.4. Intoxicació per contacte amb productes agrícoles.

 

  • 9.5. Intoxicació etílica i coma etílic.

 

  • 9.6. Intoxicació per ingesta d’aliments.

 

  9.7. Intoxicacions específiques.

UD10. Cremades.

  • 10.1. Introducció.

 

  • 10.2. Definició i classificació.

 

  • 10.3. Causes.

 

  • 10.4. Símptomes.

 

  • 10.5. Actuació general.

 

  10.6. Actuacions específiques en cremades segons les causes.

UD11. Part d’urgències o extrahospitalari.

  • 11.1. Introducció.

 

  • 11.2. Part: Primera fase.

 

  • 11.3. Part: Segona fase.

 

  • 11.4. Part: Tercera fase.

 

  • 11.5. Avortament.

 

  11.6. L’estat de Xoc.

UD12. Signes d’alarma.

  • 12.1. Reacció al·lèrgica.

 

  • 12.2. Cop de calor.

 

  • 12.3. Síncopes.

 

  • 12.4. Lipotímies.

 

  • 12.5. Convulsions.

 

  • 12.6. Hipoglucèmies.

 

  • 12.7. Infart de Miocardi.

 

  12.8. Atacs d’Ansietat.

TP RCP Bàsica i Primers Auxilis

Temàtica: TP, PRL

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *